S.A.M. (Sharon) Dijksma

foto S.A.M. (Sharon) Dijksma
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Foto: Lex Draijer

Sharon Dijksma (1971) is sinds 17 december 2020 burgemeester van Utrecht. Zij was van 18 december 2012 tot 3 november 2015 staatssecretaris van Economische Zaken (met name voor landbouw) en van 3 november 2015 tot 26 oktober 2017 staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (met name voor milieu) in het kabinet-Rutte II. Van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010 was zij staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Balkenende IV. Verder was zij in de jaren 1994-2007, 2010-2012 en 2017-2018 Tweede Kamerlid voor de PvdA. Zij was toen onder meer fractiesecretaris. In 1992-1994 was mevrouw Dijksma voorzitter van de Jonge Socialisten en in de periode 2018-2020 wethouder van verkeer en vervoer van Amsterdam. Bij haar aantreden als Tweede Kamerlid in 1994 was zij het tot dan jongste Kamerlid.

PvdA
in de periode 1994-2018: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Sharon Alida Maria (Sharon)

geboorteplaats en -datum
Groningen, 16 april 1971

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 22 februari 2007
 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (belast met primair onderwijs en kinderopvang), van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 17 januari 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 mei 2012 tot 20 september 2012
 • zelfstandig adviseur op het gebied van strategie en management, van september 2012 tot december 2012
 • staatssecretaris van Economische Zaken (belast met onder meer landbouw, natuur en voedselkwaliteit), van 18 december 2012 tot 3 november 2015
 • staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 3 november 2015 tot 26 oktober 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 maart 2017 tot 1 juni 2018
 • wethouder (van verkeer en vervoer, water en luchtkwaliteit) van Amsterdam, van 30 mei 2018 tot 16 december 2020
 • burgemeester van Utrecht, vanaf 17 december 2020 (geïnstalleerd op 16 december)

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het bijzonder belast met a. het primaire onderwijs; b. het speciaal onderwijs; c. het onderwijsachterstandenbeleid; d. voorschoolse opvang; e. kinderopvang; f. andere aangelegenheden waarvan de behartiging door de minister aan haar werd toevertrouwd.
 • Was als staatssecretaris van Economische Zaken in het bijzonder belast met a. landbouw, voedselkwaliteit en groen beroepsonderwijs; b. dierenwelzijn; c. natuur en biodiversiteit; d. structuurfondsen en cohesiebeleid; e. intellectueel eigendom, voor zover het betreft octrooi- en kwekersrecht; f. andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan haar werd toevertrouwd. Voerde in de internationale contacten de titel: minister voor Landbouw.

tijdelijke vervanging Kamerlid
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet tussen 17 januari en 8 mei 2012 tijdelijk vervangen door respectievelijk Myrthe Hilkens, John Leerdam en Margot Kraneveldt

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/9)
 • superintendent Evert Zoudenbalchhuis
 • regioburgemeester Politie-eenheid Midden-Nederland (als burgemeester)

vorige (2/15)
 • lid Raad van Commissarissen EBN (EnergieBeheer Nederland), vanaf 5 april 2020
 • vicevoorzitter VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), van 2 december 2022 tot juni 2023

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/6)
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 31 oktober 2017 tot 1 juni 2018
 • lid parlementaire begeleidingscommissie Staatscommissie parlementair stelsel (Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 7 november 2017 tot 2018

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/5)
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Hollandse Haringpartij
 • ambassadeur ontwikkelingsorganisatie Care International

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/9)
 • Op haar verzoek debatteerde de Tweede Kamer op 25 april 2018 over de groeiende zorgkloof in Nederland
 • Diende in 2018 samen met Corinne Ellemeet (GroenLinks) een initiatiefwetsvoorstel in over legale medicamenteuze afbreking van zwangerschap via de huisarts (34.891)
 • Bracht in 2018 met haar fractiegenoten Kirsten van den Hul en Attje Kuiken de initiatiefnota 'Geweld achter de voordeur: de schaamte voorbij' uit (34.907)

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/14)
 • Leidde in december 2015 de Nederlandse onderhandelingsdelegatie op de VN-Klimaattop in Parijs, die uitmondde in een nieuw Klimaatverdrag
 • Kondigde in 2016 afspraken met NS aan over verbetering van het vervoer over de HSL-Zuid (Amsterdam-Brussel). Bij falen van NS kan in overleg worden besloten tot samenwerking met een andere vervoerder en bij drie keer niet halen van afspraken, kan de HSL uit de concessie worden gehaald. Er gaat 32 keer per dag een trein rijden naar Brussel met een half uur kortere reistijd.
 • Besloot in 2016 de BV ProRail om te zetten in een zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid. Daardoor moet politieke aansturing door de betrokken bewindspersoon mogelijk worden.

als bewindspersoon (wetgeving) (3/8)
 • Bracht in 2015 als staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu een wet tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het Staatsblad (Stb. 521), waardoor er aan die wet een hoofdstuk over vergunningverlening wordt toegevoegd. Bij amvb kunnen kwaliteitscriteria worden geformuleerd voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Gemeenten en provincies moet sommige (bovengemeentelijke) taken laten uitvoeren door regionale uitvoeringsdiensten. Basis voor de wet was een advies van een commissie-Mans uit 2008. Het wetsvoorstel was in 2014 ingediend en in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Mansveld. (33.872)
 • Bracht in 2016 een wet (Stb. 119) tot wijziging van de Wet Luchtvaart tot stand waarmee een nieuw normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol wordt ingevoerd. Uitgangspunt wordt dat het luchtverkeer zo veel mogelijk op een baan wordt afgehandeld, die de minste geluidsbelasting geeft. Het wetsvoorstel was in 2014 ingediend door staatssecretaris Mansveld. (34.098)
 • Bracht in 2017 de wet (Stb. 314) tot Goedkeuring van de op 12 december 2015 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst van Parijs (Internationaal Klimaatakkoord) (34.589)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/7)
 • Was in 2012 een serieuze kandidaat voor het burgemeesterschap van Nijmegen, maar werd niet voorgedragen door de raad
 • Nam in 2015 als staatssecretaris voor landbouw deel aan het staatsbezoek aan de Volksrepubliek China
 • Belegde in 2016 een Nationale Klimaattop en maakte daarop nadere afspraken met bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties over het verder terugdringen van de C02-uitstoot met negen procent

uit de privésfeer
 • Haar vader overleed op 35-jarige leeftijd. Sharon was toen 10 jaar.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Cees Banning en Gijsbert van Es, "Huisbazin van de Partij van de Arbeid. Ex-activiste Sharon Dijksma heeft zich de Haagse discipline snel eigen gemaakt", NRC Handelsblad, 12 februari 2001
 • Interview door Hester Jansen, "'Natuurlijk heb ik ambitie'. De politieke visie en persoonlijke ambities van PvdA-vice-fractievoorzitter Sharon Dijksma" in: VNO-NCW opinieblad Forum, 23 maart 2006
 • Karolien Knols, Portret van Sharon Dijksma, "Volkskrant Magazine", 12 januari 2007
 • Cyntha van Gorp en Ingrid Weel, " De eenzaamheid lonkt niet", Trouw, 7 januari 2011
 • Bart Zuidervaart, "Bekend op Binnenhof, niet in de stal", Trouw, 22 januari 2013
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.