Ing. A. (Ahmed) Aboutaleb

foto Ing. A. (Ahmed) Aboutalebvergrootglas

Ahmed Aboutaleb (1961) is sinds 5 januari 2009 burgmeester van Rotterdam. Hij was van 22 februari 2007 tot 12 december 2008 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (onder andere voor arbeidsmarktbeleid en armoedebestrijding) in het kabinet-Balkenende IV . De heer Aboutaleb was eerder onder meer journalist, hoofd voorlichting van de SER, directeur van de sector Maatschappelijke, Economische en Culturele Ontwikkeling, Bestuursdienst van de gemeente Amsterdam. Van februari 2004 tot februari 2007 was hij voor de PvdA wethouder van Amsterdam.

PvdA
in de periode 2007-heden: staatssecretaris, burgemeester van Rotterdam

Voornaam (roepnaam)

Ahmed (Ahmed)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Beni Sidel (Marokko), 29 augustus 1961

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

Hoofdfuncties/beroepen

 • discussieleider, RVU Televisie
 • programmamaker, Radio Stad Amsterdam en Radio Noord-Holland
 • verslaggever, Veronica Radio
 • verslaggever, NOS Radio
 • verslaggever, RTL Nieuws
 • voorlichter staatssecretaris Simons van Volksgezondheid en minister d'Ancona, van 1989 tot 1994
 • hoofd afdeling voorlichting, SER (Sociaal-Economische Raad), van 1994 tot 1996
 • manager sector communicatie en publicatie, CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), van 1996 tot 1 oktober 1998
 • lid bestuur FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, van 1 oktober 1998 tot 1 oktober 2002
 • directeur sector Maatschappelijke, Economische en Culturele Ontwikkeling, Bestuursdienst gemeente Amsterdam, van 1 oktober 2002 tot februari 2004
 • wethouder (van werk en inkomen, educatie, jeugd en diversiteit, grotestedenbeleid) van Amsterdam, van 4 februari 2004 tot 22 februari 2007
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (onder meer belast met arbeidsmarktbeleid, bijstandsbeleid, armoedebeleid en volksverzekeringen), van 22 februari 2007 tot 12 december 2008
 • burgemeester van Rotterdam, vanaf 5 januari 2009

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: a. Decentraal arbeidsmarktbeleid, b. Arbeidstoeleiding en re-integratiebeleid gemeenten, c. Ketenaanpak SUWI, d. ESF, e. Bijstandsbeleid, f. Armoedebeleid en Schuldhulpverlening, g. Sociale Werkvoorziening, h. Volksverzekeringen inclusief uitvoering, i. Internationale aangelegenheden behorend bij de portefeuille, j. Handhaving en fraudebestrijding. k. Andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem werd toevertrouwd.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Verdedigde in 2008 in de Tweede Kamer met succes een wetsvoorstel over bundeling van het WWB-werkdeel, budgetten voor inburgeringsvoorzieningen en de middelen voor volwasseneneducatie (Wet participatiebudget). Het wetsvoorstel werd door staatssecretaris Klijnsma in het Staatsblad gebracht. (31.657)
 • Verdedigde in 2008 samen met minister Donner in de Tweede Kamer met succes een wetsvoorstel tot wijziging van de structuur van de uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI). Het wetsvoorstel werd in de Eerste Kamer mede door zijn opvolgster verdedigd en in het Staatsblad gebracht. (31.514 )
 • Verdedigde in 2008 in de Tweede Kamer met succes een wetsvoorstel om gemeenten meer mogelijkheden te geven tot ondersteuning van huishoudens met kinderen, die langdurig van een minimum inkomen leven (31.441 )
 • Verdedigde in 2008 in de Tweede Kamer met succes een wetsvoorstel over verbetering van de arbeidsmarktpositie van alleenstaande ouders. (31.519 )
 • Diende in 2008 samen met staatssecretaris Van Bijsterveldt het wetsvoorstel Wet investeren in jongeren (bevordering duurzame arbeidsinschakeling jongeren tot 27 jaar) in. Het voorstel werd in 2009 door zijn opvolgster in het Staatsblad gebracht. (31.775 )

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2007 een wijziging (Stb. 564) van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) tot stand, waardoor doelgroep en doel in de wet worden veranderd. De Wsw moet aan zo veel mogelijk arbeidsgehandicapten aangepaste arbeid bieden, die aansluit bij hun capaciteiten en mogelijkheden. Het wetsvoorstel was in 2006 ingediend door staatssecretaris Van Hoof. (30.673 )

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn vader was in Marokko imam en kwam later als gastarbeider naar Nederland. Ahmed werd in Marokko opgevoed door zijn grootvader. Moeder en grootvader waren analfabeet.
 • Kwam op zijn zestiende (op 17 oktober 1976) naar Nederland; woonde aanvankelijk in Den Haag
 • Richtte in Den Haag als student de Haagse Marokkanenvereniging op en was daarvan voorzitter

Publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • G. Korevaar en Y. Wiggers, "'Er kleeft 20 jaar armoede aan mijn lijf'", AD, 14 april 2007
 • Interview met Steffie Kouters, in: Volkskrant Magazine, 15 november 2008
 • Mark Hoogstad, "'Ik ben al heel lang een rolmodel in Nederland'", NRC Weekblad 20-26 februari 2010
 • Sheila Kamermans en Daniele Pinedo, "Het beste jongetje van de klas", NRC Weekend 13-14 juni 2014

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.