Drs. F. (Frank) Heemskerk

foto Drs. F. (Frank) Heemskerk
Fotopersburo Dijkstra

Uit het bankwezen afkomstige PvdA-politicus (een krant betitelde hem als 'rode bankier'), die als Tweede Kamerlid belangrijke onderwerpen in zijn portefeuille had. Zo was hij één van de woordvoerders bij de behandeling van de wetsvoorstellen over het nieuwe stelsel van ziektekostenverzekering. Verder hield hij zich bezig met economische zaken (markt en overheid). In het kabinet-Balkenende IV was hij als staatssecretaris van Economische Zaken verantwoordelijk voor onder meer exportbeleid, consumentenbeleid en ondernemerschap. Hij was voor hij Kamerlid werd vicepresident Institutional Servicing Midden-Oosten van ABN AMRO Asset Management. In 2011-2013 bestuurder van Royal Haskoning en daarna bewindvoerder namens Nederland bij de Wereldbank in Washington tot eind 2018.

PvdA
in de periode 2003-2010: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Frank (Frank)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 26 juli 1969

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1992

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/11)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 januari 2003 tot 30 november 2006
 • staatssecretaris van Economische Zaken (onder meer belast met buitenlandse handel, consumentenbeleid, telecommunicatie en post, toerisme en administratieve lasten), van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010
 • Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank te Washington (voor Armenië, Bosnië & Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Georgië, Israël, Kroatië, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Nederland, Oekraïne en Roemenië), van 1 april 2013 tot 1 december 2018
 • secretaris-generaal European Round Table of Industrialists, vanaf 1 januari 2019

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: a. Handelspolitiek; b. Acquisitie van buitenlandse investeringen; c. Internationaal ondernemen; d. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (nationaal en internationaal); e. Consumentenbeleid; f. Informatie- en communicatietechnologie; g. Telecommunicatie en Post; h. Binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB): diversiteit in ondernemerschap, microkredieten en zelfstandigen zonder personeel, veilig ondernemen; i. Statistiek; j. Toerisme; k. Kamers van Koophandel, basisbedrijvenregister; l. Administratieve lasten en vergunningen; m. Raad voor concurrentievermogen en VTE-raad voor zover die betrekking heeft op één van bovenstaande onderwerpen. n. Andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem werd toevertrouwd.
 • Voerde in de contacten, die hij bij de behartiging van de onder a. tot en met c. en m. genoemde aangelegenheden met buitenlanders had, de titel: Minister voor Buitenlandse Handel.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/4)
 • voorzitter Amnesty International Nederland, vanaf juni 2020
 • lid CPC (Centrale Plancommissie), vanaf 1 september 2021

vorige (2/10)
 • lid Raad van Toezicht "De Nieuwe Kerk" te Amsterdam, van november 2011 tot maart 2013
 • lid Adviesraad economie Nijmegen, van februari 2012 tot maart 2013

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • lid budget committee en human resources committee (Wereldbank)
 • lid beleggingscommissie (Wereldbank Pensioenfonds)

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was in 2004 met José Smits woordvoerder van zijn fractie bij de behandeling van de wetsvoorstellen Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/4)
 • Leidde in november 2008 een economische missie naar Turkije. Daarbij was ook staatssecretaris Van Bijsterveldt (OCW) aanwezig.
 • Leidde in januari 2009 een handelsmissie naar Oman en de Verenigde Arabische Emiraten. Parallel daaraan brachten de prins van Oranje en prinses Máxima een officieel bezoek aan deze landen.

als bewindspersoon (wetgeving) (2/3)
 • Bracht in 2009 de Postwet 2009 (Stb. 155) tot stand. Deze wet zorgt voor een volledige liberalisering van de postmarkt onder garantie van de universele postdienstverlening. Een bepaald basispakket aan postdiensten moet beschikbaar en toegankelijk blijven voor de consument tegen uniforme en betaalbare tarieven. De liberalisering, die uitwerking geeft aan een Europese richtlijn, moet tot lagere prijzen en betere kwaliteit van postdiensten leiden. Het wetsvoorstel was in 2006 ingediend door minister Brinkhorst. (30.536)
 • Bracht in 2009 de Experminentenwet BI-zones (Stb. 165) tot stand. Hiermee krijgen gemeenten (tot 2015) de mogelijkheid gebieden aan te wijzen waar een gebiedsgerichte bestemmingsheffing wordt geheven voor investeringen in de bedrijfsomgeving. Dat kunnen voorzieningen zijn als surveillancediensten, camerabewaking, schoonmaken en onderhoud van groen. (31.340)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 1996-1999 actief in de vernieuwingsbeweging in de PvdA "Niet Nix"

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.