Prof.Dr. J.M. (Jacqueline) Cramer

foto Prof.Dr. J.M. (Jacqueline) Cramer
Bron: VROM, ministerie (RVD/foto Eric Maas)

Wetenschapper die zich in het kabinet-Balkenende IV drie jaar als PvdA-minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer met name sterk maakte voor verduurzaming en voor de nationale en internationale aanpak van de klimaatproblematiek. Onderhandelde in Kopenhagen over een klimaatakkoord. Tot haar taken behoorde verder ruimtelijke ordening, op welk gebied zij met nieuwe omgevingswetgeving kwam. Werd minister na al geruime tijd actief te zijn geweest in de milieubeweging, onder meer als voorzitter van de Vereniging Milieudefensie. Daarna was zij in het bedrijfsleven actief betrokken bij het integreren van duurzaamheid in de bedrijfsstrategie en productketens. Na haar ministerschap keerde zij terug naar de wetenschap en nu treedt zij op als regisseur van de circulaire economie.

PvdA
in de periode 2007-2010: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Jacqueline Marian (Jacqueline)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 10 april 1951

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/16)

 • directeur Cramer Milieuadvies (Sustainable Entrepreneurship, strategy and innovation consulting) te Amsterdam, vanaf 2016
 • directeur USI (Utrecht Sustainability Institute, Centrum voor Aarde en Duurzaamheid) te Arnhem, van 1 januari 2011 tot 2016
 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/12)
 • voorzitter Plastic Soup Foundation, vanaf december 2013
 • voorzitter Adviescommissie Natuurbehoud, Prins Bernhard Cultuurfonds en lid College van Adviseurs, vanaf 2012

vorige (2/50)
 • voorzitter projectgroep Criteria voor het gebruik van biomassa (ministerie van EZ), van 2006 tot 22 februari 2007
 • lid jury "Herman Wijffels Innovatieprijs", tot 22 februari 2007

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter commissie Ruimtelijke Inrichting en Bereikbaarheid (SER)

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
ambassadeur circulaire economie in de Metropool-regio Amsterdam

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/15)
 • Onderhandelde op de VN-Klimaatconferentie in Kopenhagen (7-18 december 2009) over een nieuw internationaal verdrag om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Zette zich, met haar Europese ambtgenoten, in voor vermindering met 30 procent van de uitstoot van CO2 in 2020 en met 80 tot 95 procent in 2050. De ontwikkelingslanden moesten steun krijgen bij hun inspanningen om de uitstoot te beperken. Nederland zegde daarbij 100 miljoen euro per jaar toe voor de periode 2010-2012.
 • Verdedigde in 2009 samen met minister Van der Hoeven in Barendrecht het kabinetsbesluit om ondergronds (en deels onder een woonwijk) CO2 op te slaan

als bewindspersoon (wetgeving) (2/5)
 • Bracht in 2009 de Drinkwaterwet (Stb. 370) tot stand, die de Waterleidingswet vervangt. De wet regelt de productie en distributie door drinkwaterbedrijven. Drinkwaterbedrijven worden verplicht een leveringsplan op te stellen. Er komt een onderlinge prestatievergelijking tussen drinkwaterbedrijven ten aanzien van kwaliteit, milieueffecten, klanttevredenheid en kostenefficiëntie. Het wetsvoorstel was in 2006 ingediend door minister Winsemius. (30.895)
 • Bracht in 2008 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) (Stb. 496) tot stand. Deze wet bundelt de regelgeving voor burgers en bedrijven die op een bepaalde plek iets willen slopen, (ver)bouwen, oprichten of gaan gebruiken. Vijfentwintig bestaande vergunningen, ontheffingen en meldingen op het gebied van ruimte, bouwen, milieu, natuur en monumenten worden samengevoegd in één omgevingsvergunning. Dit moet zorgen voor vermindering van administratieve lasten. Het wetsvoorstel was in 2006 ingediend door minister Winsemius. (30.844)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Maakte deel uit van een vriendenclub van milieudeskundigen die vijf tot zes keer per jaar in 'Het Polman's Huis' in Utrecht bijeenkwamen om over milieuproblemen te praten. Deelnemers waren onder meer Hans van der Vlist, Klaas van Egmond, Wouter van Dieren en Eric-Jan Tuininga (emeritus hoogleraar).

uit de privésfeer
Haar vader was eigenaar van enkele kledingzaken

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.