Tweede Kamerverkiezingen 1977

Grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen van 1977 was de PvdA, die tien zetels won, met de leuze "Kies de minister-president". Ook de VVD (van 22 naar 28 zetels) en D'66 (van zes naar acht) deden het goed. Het CDA, dat voor het eerst deelnam, behaalde één zetel winst ten opzichte van het gezamenlijke resultaat van ARP, CHU en KVP in 1972.

Uitslag

De winst van de PvdA ging ten koste van CPN, PPR en PSP, die respectievelijk vijf, vier en één zetel verloren. Ter rechterzijde verloren DS'70 (van zes naar één zetel) en Boerenpartij (van drie naar één). Het GPV verloor eveneens een zetel en de RKPN verdween uit de Kamer. De PPR kreeg haar derde zetel, dankzij een lijstverbinding met de PvdA.

Alleen de SGP bleef, met drie zetels, gelijk in zeteltal.

Na een zeer langdurige formatie, waarbij eerst werd gepoogd een tweede kabinet-Den Uyl te vormen, werd in december het (eerste) kabinet-Van Agt geformeerd.

Stemmenaantallen, percentages en zetels

partij

stemmen

pct.

zetels

winst/verlies

PvdA

2.813.793

33,8

53

+10

CDA

2.653.416

31,9

49

+1 *

VVD

1.492.689

17,9

28

+6

D'66

452.423

5,4

8

+2

SGP

177.010

2,1

3

 

CPN

143.481

1,7

2

-5

PPR

140.910

1,6

3

-4

GPV

79.421

0,9

1

-1

PSP

77.972

0,9

1

-1

BP

69.914

0,8

1

-2

DS'70

59.487

0,7

1

-5

RPF

53.220

0,6

0

 

RKPN

33,227

0,4

0

-1

Nederlandse Volksunie

33.434

0,4

0

 

SP

24.420

0,2

0

 

Verbond tegen Ambtelijke Willekeur

4.110

0,0

0

 

Federatie Bejaardenpart. Nederland

3.807

0,0

0

 

Kommunistiese Eenheidsbeweging Ned.

2.649

0,0

0

 

Democratisch Actie Centrum

2.150

0,0

0

 

Europese Conservatieven Unie

197

0,0

0

 

Nederlandse Middenstandspartij

0

0,0

0

 

Lijst-Griek

0

0,0

0

 

Partij voor de Belastingbetalers

0

0,0

0

 

lijst-Jusia

0

0,0

0

 
  • In 1972: ARP, CHU en KVP.

Lijsttrekkers

Boerenpartij Hendrik Koekoek  
CDA Dries van Agt eerste lijsttrekker CDA
CPN Marcus Bakker  
D66 Jan Terlouw  
DS'70 Wim Drees jr.  
GPV Bart Verbrugh  
PPR Ria Beckers-de Bruijn  
PSP Bram van der Lek  
PvdA Joop den Uyl  
RKPN Klaas Beuker  
SGP Hette Abma  
VVD Hans Wiegel  
fractie-Nooteboom (ex-D66) Govert Nooteboom  

Bekende nieuwgekozenen

Een aantal bewindslieden uit het kabinet-Den Uyl kwam nieuw in de Tweede Kamer. Dat gold voor de PvdA'ers Jos van Kemenade en Marcel van Dam, en voor de CDA'er Ruud Lubbers. Een bekende nieuwkomer bij de PvdA was Thijs Wöltgens.

Ook de latere minister Kees van Dijk behoorde in 1977 tot de nieuwkomers, net als zijn partijgenoten René van der Linden en Hans Gualthérie van Weezel. In de VVD-fractie kwamen jonge leden als Ed Nijpels en Loek Hermans, alsmede oud-zwemkampioene Erica Terpstra. Bij D'66 deden Elida Wessel-Tuinstra en Laurens-Jan Brinkhorst hun intrede. Ria Beckers werd als nieuweling direct fractievoorzitter.

Kerngegevens

verkiezingsdatum

25 mei

aantal uitgebrachte stemmen

8.365.829

opkomstpercentage

88,0

aantal deelnemende partijen

24

aantal partijen dat zetel behaalde

11


Meer over