H. (Hendrik) Koekoek

foto H. (Hendrik) Koekoek
bron: G. Puchinger, "Hergroepering der politieke partijen?

Voorman van de Boerenpartij. Bekend, kleurrijk, maar ook omstreden Tweede Kamerlid. Leider van de 'Vrije Boeren' die zich keerden tegen regulering van de landbouw via de PBO (Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie). Kreeg midden jaren zestig ook steun van andere ontevreden kiezers en wist zodoende met zijn partij in 1963 drie en in 1967 zeven zetels te behalen. Riep in eigen gelederen weerstanden op, zeker toen hij leden met een besmet oorlogsverleden verdedigde, en kreeg in de jaren zestig geregeld te maken met afsplitsingen. Reageerde op kritiek veelal met persoonlijke aanvallen op politieke tegenstanders. Werd als Kamerlid nauwelijks serieus genomen.

Boerenpartij
in de periode 1963-1981: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Hendrik (Hendrik)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Hoogeveen, 22 mei 1912

overlijdensplaats en -datum
Bennekom (gem. Ede), 8 februari 1987

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), tot 1956 (reeds lid voor de Tweede Wereldoorlog)
 • Nederlandse Oppositie Unie
 • Boerenpartij, van 1958 tot 1981
 • RVP (Rechtse Volkspartij), vanaf 1981

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/8)

 • lid Provinciale Staten van Gelderland, van 6 juni 1962 tot 5 juni 1963
 • lid gemeenteraad van Ede, van 4 september 1962 tot 1 september 1970
 • fractievoorzitter Boerenpartij Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 1963 tot 9 september 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 juni 1963 tot 10 juni 1981

gevangenschap/internering
gevangenschap te Scheveningen en Utrecht en in Duitsland, 1943 (zeven maanden)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/4)

 • voorzitter BVL (Bond voor Bedrijfsvrijheid in de Landbouw), van 1948 tot 1968 (op 1 november 1946 door hem opgericht)
 • hoofdredacteur "De Vrije Boer"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/14)
 • Werd in 1979 veroordeeld tot f 100,- boete of een week voorwaardelijke hechtenis voor het verwaarlozen van enkele Shetlandpony's
 • Was op 30 april 1980 zonder opgaaf van redenen afwezig bij de inhuldiging van koningin Beatrix. Mogelijk was dat omdat hij na twaalf jaar Kamerlidmaatschap niet de gebruikelijke ridderorde had gekregen.
 • Na zijn overlijden werd hij niet in de Tweede Kamer herdacht

anekdotes en citaten
 • Toen hij in 1976 tijdens het debat over het niet-doorgaan van een order voor de levering van reactorvaten in Zuid-Afrika geen gelegenheid kreeg te interrumperen, riep hij met zijn bekende Drentse accent: "Ik krijg nooit geen beurt!"

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Provinciale Staten van Gelderland, juni 1970 (bedankt)

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Boer Koekoek"

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.