H.G. (Hette) Abma

foto H.G. (Hette) Abma
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Hervormde dominee (Gereformeerdebonder) en SGP-voorman met kenmerkend zwart pak en donkere domineesstem. Kwam in 1963 in de Tweede Kamer en volgde in 1971 Ir. Van Dis op als fractievoorzitter. Bleef daarnaast actief als predikant. Diende in 1979 met de GPV'er Verbrugh een, overigens kansloos, initiatiefwetsvoorstel in over bescherming van ongeboren leven, als alternatief voor de abortusvoorstellen van PvdA en D66 en van het kabinet-Van Agt. Stapte in 1981 over naar 'de overzijde van het Binnenhof'. Bleef ook in de Kamer allereerst dominee, die vaak citeerde uit de Bijbel. Als hij als Kamerlid sprak, richtte hij vaak de blik omhoog, het hoofd schuin achterover gebogen. Minzame en gerespecteerde 'getuigende' politicus.

SGP
in de periode 1963-1987: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Hette Gerrit (Hette)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Wouterswoude (gem. Dantumadeel, Frl.), 23 januari 1917

overlijdensplaats en -datum
Putten, 2 januari 1992

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • CHU (Christelijk-Historische Unie) (van huis uit)
 • SGP (Staatkundig-Gereformeerde Partij), vanaf 1952

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/13)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 31 juli 1963 tot 10 juni 1981
 • lid gemeenteraad van Gouda, van 6 september 1966 tot 1 januari 1970
 • fractievoorzitter SGP Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 29 april 1971 tot 24 mei 1981
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 1981 tot 3 juni 1986
 • fractievoorzitter SGP Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 1 juni 1981 tot 27 mei 1986
 • lid gemeenteraad van Putten, van 7 september 1982 tot april 1987 (gezamenlijke fractie van RPF en SGP)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/4)

 • lid bestuur Landelijke Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs
 • voorzitter Nederlandse Hervormde Bond voor Inwendige Zending, omstreeks 1970

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • voorzitter bijzondere commissie voor het voorstel van wet van het lid Beckers-de Bruijn inzake dierenbeschermingsbepalingen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 13 april 1978 tot 10 juni 1981
 • lid bijzondere commissie van onderzoek naar de kennis, die personen hadden van het oorlogsverleden van mr. W. Aantjes en de wijze waarop deze kennis was verkregen en gehanteeerd werd (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van december 1978 tot augustus 1979

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Interpelleerde op 14 mei 1974 minister Van Agt over het verschijnsel burgerlijke ongehoorzaamheid
 • Diende in 1979 samen met A.J. Verbrugh (GPV) een initiatiefwetsvoorstel in inzake levensbescherming van de menselijke vrucht. Dit voorstel werd in 1980 in de Tweede Kamer verworpen.

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd op 2 juli toegelaten als Tweede Kamerlid, maar pas op 31 juli beëdigd.
 • Aanvankelijk maakte de Hervormde kerk bezwaar dat hij zijn predikantsambt ook als Kamerlid (parttime) zou blijven uitoefenen. Uiteindelijk werd hierin in 1964 toegestemd.
 • Leidde sinds 1985 de politieke groepering Gereformeerde Gezindte Putten (GGP) die samenwerkte met de RPF en die daarmee inging tegen de lijn van SGP-kiesvereniging Putten

uit de privésfeer
 • Hij kwam door zijn schoonvader dominee H.A. Leenmans, die lid was van het hoofdbestuur van de SGP, in de politiek
 • Nam in december 1969 ontslag als raadslid omdat dit niet langer was te combineren met het Kamerwerk

verkiezingen
 • Werd in 1981 door Groep IV (Zuid-Holland) tot Eerste Kamerlid gekzoen

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"De Dominee"

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.