Namen van alle nieuwe bewindspersonen bekend

zondag 2 januari 2022, 14:04

DEN HAAG (PDC) - De namen van de twintig ministers en negen staatssecretarissen van het kabinet-Rutte IV zijn bekend. Komende week ontvangt formateur Mark Rutte de kandidaten, waarna op maandag 10 januari het kabinet van start kan.

Van de nieuwe minister behoudt alleen Rutte dezelfde post. Vijf ministers uit Rutte III krijgen een andere post, terwijl twee staatssecretarissen (Yesilgöz en Wiersma) minister worden. Er zijn zes 'echte' nieuwkomers, onder wie Robbert Dijkgraaf en Ernst Kuipers. Karien van Gennip (CDA) was eerder staatssecretaris en Hanke Bruins Slot (CDA) was lange tijd Tweede Kamerlid.

Met uitzondering van Alexandra van Huffelen en Hans Vijlbrief zijn de staatssecretarissen allen nieuw. Van Huffelen en Vijlbrief krijgen wel een andere post. Het kabinet telt evenveel vrouwelijke als mannelijke ministers (tien) en vier vrouwelijke staatssecretarissen.

Uit de huidige Tweede Kamer gaan Rutte, Harbers, De Vries (VVD), Hoekstra (CDA), Kaag, Vijlbrief (D66) en Schouten (CU) over naar het kabinet. Uit de Eerste Kamer zijn dat Adriaansens en Van der Burg (beiden VVD). Schreinemacher is lid van het Europees Parlement.

Dit is het overzicht van de verdeling:

Ministerspost

Minister

Partij

Minister-president, Minister van Algemene Zaken

Mark Rutte

VVD

Minister van Buitenlandse Zaken, viceminister-president

Wopke Hoekstra

CDA

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Liesje Schreinemacher

VVD

Minister van Justitie en Veiligheid

Dilan Yesilgöz

VVD

Minister voor Rechtsbescherming

Franc Weerwind

D66

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Hanke Bruins Slot

CDA

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Hugo de Jonge

CDA

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Robbert Dijkgraaf

D66

Minister voor Primair- en Voortgezet Onderwijs

Dennis Wiersma

VVD

Minister van Financiën en viceminister-president

Sigrid Kaag

D66

Minister van Defensie

Kajsa Ollongren

D66

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Mark Harbers

VVD

Minister van Economische Zaken en Klimaat

Micky Adriaansens

VVD

Minister voor Klimaat en Energie

Rob Jetten

D66

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Henk Staghouwer

ChristenUnie

Minister voor Natuur en Stikstof

Christianne van der Wal

VVD

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Karien van Gennip

CDA

Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen en viceminister-president

Carola Schouten

ChristenUnie

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ernst Kuipers

D66

Minister voor Langdurige Zorg en Sport

Conny Helder

VVD

 

Post

Staatssecretaris

Partij

Staatssecretaris Asiel en Migratie

Eric van der Burg

VVD

Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering

Alexandra van Huffelen

D66

Staatssecretaris Cultuur en Media

Gunay Uslu

D66

Staatssecretaris Fiscaliteit

Marnix van Rij

CDA

Staatssecretaris Toeslagen en Douane

Aukje de Vries

VVD

Staatssecretaris van Defensie

Christophe van der Maat

VVD

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Vivianne Heijnen

CDA

Staatssecretaris Mijnbouw

Hans Vijlbrief

D66

Staatssecretaris Jeugd en Preventie

Maarten van Ooijen

ChristenUnie