E. (Eric) van der Burg

foto E. (Eric) van der Burg
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Bron: Rijksoverheid.nl

Eric van der Burg (1965) is sinds 6 december 2023 lid van de VVD-Tweede Kamerfractie. Hij was van 10 januari 2022 tot 2 juli 2024 staatssecretaris voor Asiel en Migratie in het kabinet-Rutte IV (van 29 oktober tot 24 november 2023 op non-actief). De heer Van der Burg was van 11 juni 2019 tot 10 januari 2022 Eerste Kamerlid . Daarvoor was hij acht jaar wethouder van Amsterdam (onder meer belast met zorg en welzijn, ruimtelijke ordening en luchthaven). Eerder was de heer Van der Burg bestuurder van stadsdeel Amsterdam-Zuidoost en gemeenteraadslid (sinds 2001). Dat laatste was hij opnieuw tot maart 2019. In de Tweede Kamer houdt hij zich bezig met buitenlandse zaken en internationaal cultuurbeleid.

VVD
in de periode 2019-heden: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Eric (Eric)

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 9 oktober 1965

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1983

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • lid bestuur stadsdeel Amsterdam-Zuidoost, van 1987 tot 1997
 • lid dagelijks bestuur (belast met welzijn en sport) stadsdeel Amsterdam-Zuidoost, van 1992 tot 1997
 • directeur zorgorganisatie Bogt/Fontis/Osira, van 1997 tot mei 2010
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 2001 tot 21 mei 2010
 • wethouder (belast met zorg en welzijn, sport en recreatie, luchthaven, personeel, organisatie en integriteit, dienstverlening en externe betrekkingen en dierenwelzijn) van Amsterdam, van 21 mei 2010 tot 18 juni 2014 (tevens tweede locoburgemeester)
 • wethouder (belast met zorg en welzijn, sport en recreatie, ouderen, ruimtelijke ordening en grondzaken) van Amsterdam, van 18 juni 2014 tot mei 2018 (sinds 2017 eerste locoburgemeester)
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 29 maart 2018 tot 13 maart 2019
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 11 juni 2019 tot 10 januari 2022
 • staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (onder meer belast met vreemdelingenzaken en asiel), van 10 januari 2022 tot 2 juli 2024
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 6 december 2023

takenpakket (bewindspersoon)
 • Is als staatssecretaris belast met: 1. Vreemdelingenzaken/migratie, 2. artikel 1F Vluchtelingenverdrag, 3. Grensbewaking in vreemdelingenzaken, 4. Rijkswet Nederlanderschap, 5. Mensenhandel en prostitutie, 6. Mensensmokkel, 7. Internationaal migratiebeleid

4.

Partijpolitieke functies

vorige
 • lid bestuur VVD afdeling Amsterdam-Zuidoost, vanaf 1984
 • fractievoorzitter VVD Amsterdam, van 2004 tot 2010
 • fractievoorzitter VVD Amsterdam, van mei 2018 tot 13 maart 2019
 • voorzitter Stichting SOV (ondersteuning VVD-campagne Tweede Kamerverkiezingen), vanaf 15 april 2019

lijsttrekkerschappen
 • lijsttrekker VVD Amsterdam gemeenteraadsverkiezingen 2010, 2014 en 2018

5.

Nevenfuncties

vorige
 • voorzitter theatergroep "De Nieuw Amsterdam", van 1998 tot 2010
 • voorzitter ondernemerscentra "Vrolikstraat" en "Watergraafsmeer, van 2002 tot 2010
 • voorzitter Raad van Toezicht NTR (NPS, Teleac, RVU), van 1 juli 2014 tot juni 2019
 • lid Raad van Toezicht NSGK (Nederlandse stichting voor het gehandicapte kind), van 11 december 2013 tot 15 juli 2019
 • lid bestuur VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), van 2014 tot 2018
 • informateur collegevorming gemeente Zaanstad, 2018
 • lid bestuur Yvonne van Gennip Talent Fonds, van 22 juni 2018 tot januari 2022
 • voorzitter Raad van Toezicht Regiocollege (Zaanstad, Purmerend, Heerhugowaard, Edam-Volendam), van september 2018 tot 10 juli 2019
 • voorzitter Raad van Commissarissen Floriade Almere 2022, van 1 oktober 2018 tot januari 2022
 • lid bestuur Verzetsmuseum Amsterdam, van 5 oktober 2018 tot 16 april 2020
 • penningmeester Life Goals, van 1 december 2018 tot 1 november 2019
 • voorzitter KNAU (Koninklijke Nederlandse Atletiekunie), van 1 december 2018 tot januari 2022
 • voorzitter Raad van Toezicht Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond, van januari 2019 tot januari 2022
 • voorzitter bestuur Sociaal Werk Nederland, van 14 maart 2019 tot januari 2022
 • voorzitter Comité Sportherdenking, van 5 mei 2019 tot januari 2022
 • voorzitter Raad van Toezicht Sportservice Nederland, van 5 juli 2019 tot 1 november 2019
 • voorzitter Raad van Toezicht Aidsfonds, van 7 maart 2019 tot januari 2022
 • voorzitter Commissie m.e.r., van 1 januari 2020 tot januari 2022
 • voorzitter Landelijke organisatie sociaal raadslieden, van 1 februari 2020 tot januari 2022
 • lid bestuur Friendship Sportcentre, van 1 september 2020 tot januari 2022

afgeleide functies, presidia etc.
 • ondervoorzitter tijdelijke commissie onderzoekvoorstel parlementair onderzoek naar discriminatie in Nederland (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 1 december 2020 tot 2 februari 2021
 • ondervoorzitter commissie parlementair onderzoek naar effectiviteit van antidiscriminatiewetgeving (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 23 maart 2021 tot 10 januari 2022

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
ambassadeur Reddingsbrigade Amsterdam, vanaf 15 januari 2019

6.

Opleiding

primair onderwijs
 • basisschool "De Rozenmarn" te Amsterdam

voortgezet onderwijs
 • atheneum, Augustinus College te Amsterdam-Zuidoost, van 1 september 1978 tot 1 juli 1984

academische studie
 • Nederlands recht en notarieel recht (niet voltooid), Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1 september 1984 tot 1 juli 1991

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Als Eerste Kamerlid hield hij zich bezig met binnenlandse zaken, immigratie en asiel, Koninkrijksrelaties en volksgezondheid, welzijn en sport.

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • In 2023 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat de door hem voorgestelde nareismaatregel in strijd was met het Nederlandse en Europese recht. De maatregel hield in dat gezinsleden van iemand die een asielvergunning heeft (een statushouder) zes maanden langer moeten wachten voordat zij naar Nederland mogen komen.
 • Was in december 2023 betrokken bij de onderhandelingen over het EU-migratiepact. Vanaf 2026 moet de selectie van migranten aan de buitengrenzen van de EU plaatsvinden, via een zevendaagse screening. Alle lidstaten krijgen toegang tot de daar verzamelde persoonsgegevens. Migranten worden over de lidstaten verdeeld. De gehele asielprocedure moet maximaal negen maanden duren. Migranten uit 'veilige landen' komen in een versnelde procedure terecht. Migranten worden in die tijd vastgezet in centra of direct teruggestuurd.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2023 de Wet vaststellingsprocedure staatloosheid (Stb. 230) tot stand. De wet zorgt voor een zorgvuldige procedure, die voldoet aan internationale normen. Het wetsvoorstel was in 2020 ingediend door staatssecretaris Broekers-Knol. (35.687)
 • Bracht in 2023 de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (Stb. 2024, nr. 12) tot stand. Deze wet geeft gemeenten de wettelijke taak om asielopvangvoorzieningen te bieden. Er komt een verdeelsysteem waarbij een specifieke uitkering wordt verstrekt aan gemeenten die vrijwillig voor duurzame opvang zorgen. In een tweede fase worden overige plekken verdeeld naar rato van inwonertal en op sociaaleconomische status. (36.333)

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Woonde tot 9-jarige leeftijd in Oosterwolde (Friesland)

hobby's
Wandelen (in het bos)

militaire dienst
 • dienstplicht (sergeant vuurregelaar bij de stoottroepen in Ermelo), van 1990 tot 1991

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Karel Berkhout, "Glunderende realpolitiker zonder vijanden", NRC Handelsblad, 31 mei 2010
 • Jaap Stam, "Nieuwe staatssecretaris Asiel en Migratie Eric van der Burg wil als 'linkse VVD'er' een brugfunctie vervullen", de Volkskrant, 8 februari 2022

10.

Familie/gezin

kinderen
2 zonen


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.