M. (Maarten) van Ooijen MA

foto M. (Maarten) van Ooijen MA
bron: Rijksoverheid.nl / Martijn Beekman

Maarten van Ooijen (1990) is sinds 10 januari 2022 staatssecretaris voor Jeugd en Preventie (VWS) in het kabinet-Rutte IV. Hij was sinds juni 2021 namens de ChristenUnie wethouder in Utrecht. Eerder was hij voorzitter van PerspectieF, de jongerenafdeling van de ChristenUnie.

ChristenUnie
in de periode 2022-heden: staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

(Maarten)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Hertogenbosch, 1 mei 1990

3.

Partij/stroming

partij(en)
ChristenUnie

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/4)

  • adviseur "Lysias Consulting Group" te Amersfoort, van 2015 tot 2018
  • wethouder (voor maatschappelijke ondersteuning, welzijn, asiel en integratie, en sport) van Utrecht, van juni 2021 tot 10 januari 2022
  • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (belast met preventie en jeugd), vanaf 10 januari 2022

takenpakket (bewindspersoon)
  • Is als staatssecretaris belast met 1. Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers, 2. WMO en mantelzorg, 3. Maatschappelijke opvang en beschermd wonen, 4. Preventie, 5. Gezondheidsbevordering (leefstijl), 6. VWS-domein voor BES-eilanden, 7. Jeugdbeleid, Jeugdwet en Jeugdgezondheidszorg en 8. GGD in gemeentelijk domein

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/4)
  • voorzitter sociale zaken, Forum voor Eurocities
  • trekker visieteam Pionierskerk "De Haven"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
  • Bracht in 2022 samen met minister Weerwind een beleidsbrief uit over hervormingen in de jeugdzorg. Het gaat daarbij onder meer om het terugdringen van marktwerking, het beter organiseren van zorg voor kinderen met de meest complexe problemen en een betere afbakening in de wet van wat onder jeugdhulp valt.
 

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.