A. (Aukje) de Vries

foto A. (Aukje) de Vries
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksoverheid.nl / Martijn Beekman

Aukje de Vries (1964) is sinds 6 december 2023 lid van de VVD-Tweede Kamerfractie. Eerder was zij dat van 8 november 2012 tot 10 januari 2022. Van 10 januari 2022 tot 2 juli 2024 was zij staatssecretaris Toeslagen en Douane in het kabinet-Rutte IV. Mevrouw De Vries was in 2011-2012 lid van Provinciale Staten van Fryslân (fractievoorzitter VVD) en daarvoor negen jaar gemeenteraadslid in Leeuwarden. Zij was voorts afdelingsmanager beleidsontwikkeling en projecten bij de gemeente Boarnsterhim. Mevrouw De Vries was voorzitter van de vaste commissie voor Defensie en is woordvoerder rijksbegroting, internationaal monetair beleid, financiële markten, Koninkrijksrelaties en Wadden.

VVD
in de periode 2012-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, kandidaat Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Aukje (Aukje)

geboorteplaats en -datum
Leeuwarden, 21 oktober 1964

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 2000

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • beleidsmedewerker economische zaken, gemeente Leeuwarden, van 1989 tot 1996
 • senior beleidsmedewerker economische zaken, gemeente Leeuwarden, van 1996 tot 1998
 • senior adviseur bestuur en management, gemeente Leeuwarden, van 1998 tot 2001
 • senior projectmanager, Groustins B.V., projectontwikkeling, van 2001 tot 2004
 • lid gemeenteraad van Leeuwarden, van 14 maart 2002 tot 11 maart 2011
 • teamleider beleidsontwikkeling, gemeente Den Helder, van 2004 tot 2007
 • afdelingsmanager beleidsontwikkeling en projecten, gemeente Boarnsterhim, van 2008 tot november 2012
 • lid Provinciale Staten van Fryslän, van 10 maart 2011 tot 20 december 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 november 2012 tot 10 januari 2022
 • staatssecretaris van Financiën (belast met toeslagen en douane), van 10 januari 2022 tot 2 juli 2024
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 6 december 2023

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. Toeslagen (AWIR en uitvoering van kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag en huurtoeslag), 2. Herstel toeslagen, 3. Stelselherziening toeslagen, 4. Douane

4.

Partijpolitieke functies

vorige
 • fractievoorzitter VVD gemeenteraad van Leeuwarden, van 2003 tot 2011
 • voorzitter VVD-Bestuurdersvereniging Friesland, van 2006 tot 2012
 • lid algemeen bestuuur VVD-Bestuurdersvereniging, van 2006 tot 2012
 • lid VVD-commissie economische zaken, van 2008 tot 2010
 • lid commissie leidraad verkiezingsprogramma, gemeenteraadsverkiezingen Leeuwarden 2010, van 2008 tot 2009
 • lid VVD-commissie ruimtelijke ordening en wonen, van 2011 tot januari 2022
 • fractievoorzitter VVD Provinciale Staten van Fryslân, van maart 2012 tot november 2012
 • lid werkgroep bestuurlijke inrichting, VVD-Bestuudersvereniging, van 2012 tot januari 2022
 • penningmeester Stichting Politiek Werk en Ondersteuning VVD, van 6 april 2021 tot januari 2022

5.

Nevenfuncties

vorige
 • lid stuurgroep ruimtelijke oplossingen voor arbeid en zorg, van 2003 tot 2005
 • lid commissie werk en inkomen, VNG, van 2006 tot 2010
 • lid Raad van Toezicht Debatcentrum "De Bres", van 2011 tot oktober 2015
 • voorzitter Partner Council Aletta Jacobs School of Public Health, van 1 december 2019 tot januari 2022

afgeleide functies, presidia etc.
 • ondervoorzitter algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 8 maart 2015 tot november 2017
 • lid werkgroep Herziening reglement van orde (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 13 maart 2018 tot maart 2021
 • voorzitter vaste commissie voor Defensie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 27 september 2018 tot 10 januari 2022
 • lid ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding van maatschappelijke en religieuze organisaties in Nederland (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 12 februari 2019 tot 3 februari 2021
 • rapporteur Digitale euro (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 2 juli 2020 tot 11 februari 2021
 • rapporteur EU farmaceutische strategie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 4 juni 2021 tot 10 januari 2022

6.

Opleiding

voortgezet onderwijs
 • gymnasium-b, "Christelijke Gymnasium" te Leeuwarden

academische studie
 • economische geografie, Rijksuniversiteit Groningen

cursussen
 • praktijkopleiding bedrijfseconomie, IBW
 • opleiding beleggings- en vastgoedmanagement, Management Studiecentrum
 • topkadertraining VVD
 • diverse partijcursussen

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Zij was in 2012-2017 woordvoerster financiële markten, fiscale zaken en financieel toezicht. In 2017, 2018, 2019 en 2020 voerde zij het woord bij de algemene financiële beschouwingen.
 • Tot september 2018 hield zij zich bezig met de zorg (zorgverzekeringen, verpleegzorg, voedselkwaliteit, geneesmiddelenbeleid, medische biotechnologie en zorginspectie). Hield zich in 2021 ook bezig met de (Groningse) gaswinning.
 • Nam in 2021 de verdediging van Hayke Veldman over van een initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks en VVD over vergroting van de invloed van zorgverleners (35.660)

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Kondigde in februari 2023 in de Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen maatregelen aan om die operatie te versnellen. Zo worden bezwaren van ouders die gedupeerd zijn sneller afgehandeld door bijvoorbeeld het inzetten van mediation of het afsluiten van vaststellingsovereenkomsten. In een rapportage in juni 2023 werd de invoering van een alternatieve route voor ouders met aanvullende schade, aanpassing en vereenvoudiging van het bezwaarproces en een vlottere verstrekking van dossiers aangekondigd. In mei 2024 werden nieuwe verbeteringen aangekondigd door verkorting van de bezwaarafhandeling en brede ondersteuning.
 • Bracht in 2023 de Tussenrapportage toekomst toeslagenstelsel uit

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2022 de Wet hersteloperatie toeslagen tot stand. Deze wet moet gedupeerden van de toeslagenaffaire helpen om een nieuwe start te maken. Het gaat zowel om materiële als immateriële steun (36.151)

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Zij legde de eed als staatssecretaris in het Fries af

hobby's
reizen


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.