Mr.Drs. M.A.M. (Micky) Adriaansens

foto Mr.Drs. M.A.M. (Micky) Adriaansens
bron: Website VVD.nl

Micky Adriaansens (1964) is sinds 11 juni 2019 lid van de VVD-Eerste Kamerfractie. Zij is voorzitter van de Raad van Bestuur bij adviesbureau Twijnstra Gudde. Eerder was mevrouw Adriaansens onder meer advocaat, directeur thuiszorg bij een zorgonderneming, directeur van het genootschap van fysiotherapeuten en bestuursvoorzitter van zorginstellingen in Lelystad. Mevrouw Adriaansens is voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en houdt zich onder meer bezig met immigratie en asiel, justitie en koninkrijksrelaties.

VVD
in de periode 2019-heden: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Monique Anne Maria (Micky)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Schiedam, 1 maart 1964

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

  • voorzitter Raad van Bestuur Stichting Beheer en Toezicht Triade te Lelystad, van november 2009 tot mei 2016 (zorginstellingen)
  • voorzitter Raad van Bestuur Twijnstra Gudde, vanaf 1 april 2016
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 11 juni 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/4)
  • lid Raad van Commissarissen PGGM N.V., vanaf 1 januari 2018
  • lid Raad van Commissarissen InsingerGilissen, vanaf 16 april 2018

vorige (2/4)
  • voorzitter tijdelijke Commissie transparantie en tijdigheid van informatie over de uitgaven voor de curatieve zorg (ministerie van VWS), van 1 juni 2016 tot 1 juli 2017
  • vicevoorzitter Carantegroep

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
voorziter vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Eerste Kamer der Staten-Generaal), vanaf 18 juni 2019

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Haar vader was voor de VVD lid van de Rijnmondraad

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.