Kamervragen in de zomer

Is het de minister bekend 'dat ondanks kritiek, tabaksfabrikanten festivaljongeren voor zich blijven winnen?'

Tijdens het reces én het festivalseizoen gaat de controle van de Tweede Kamer op de regering gewoon door. Maar omdat de Kamer niet vergadert kan de Kamer een deel van de controletaken moeilijk uitvoeren. Denk aan het indienen van moties en het recht van interpellatie. Het parlementair reces is een periode van acht weken waarin de Staten-Generaal niet vergadert. Hoewel er geen vergaderingen zijn, is het zeker geen vakantie. Een deel van de parlementaire taken gaat gewoon door en het is een goed moment om dingen te doen waar normaal weinig tijd voor is, denk aan werkbezoeken afleggen, dossiers doornemen en achterstallig werk inhalen.

 

Kamerleden kunnen wél het hele jaar door schriftelijke vragen indienen. De minister of staatssecretaris moet deze binnen de gestelde termijn te beantwoorden. Uit een analyse van Parlement.com blijkt dat het aantal schriftelijke Kamervragen dat gesteld wordt tijdens het zomerreces wel iets afneemt, maar tussen 3 juli en 31 augustus 2020 lag het aantal toch al op 462. Gezien het geringe nieuws biedt het zomerreces ook kansen om de aandacht te vestigen op onderwerpen die anders onderbelicht zouden blijven en om bijzonderheden aan de orde te stellen. Opvallende Kamervragen krijgen daardoor ook extra aandacht. Het onderwerp van deze vragen loopt sterk uiteen; van 'misleidende kindermarketing door de vee-industrie' tot 'ergernis en chaos bij werving van mensen voor coronagerelateerd bron- en contactonderzoek'.

In de grafiek is te zien dat het aantal Kamervragen in de zomer daalt, maar dat het niet zo is dat er geen Kamervragen meer worden gesteld. Tussen 1 juli 2019 en 1 juli 2020 werden in totaal 3014 Kamervragen gesteld.


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over moties, stemgedrag, Kamervragen of andere parlementaire activiteiten? PDC, partner van het Montesquieu Instituut, kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.


Opvallende Kamervragen tijdens het zomerreces:

17-08-2020

Over ventilatiesystemen in schoolgebouwen (2020Z14755)

Vragenstellers: Hijink en Kwint (SP)

07-08-2020

Over de gevolgen van de hittegolf voor dieren in de veehouderij (2020Z14559)

Vragensteller: Wassenberg (PvdD)

28-07-2020

De voortdurende mishandeling van jonge turnsters (2020Z14382)

Vragenstellers: Kuiken en Kerstens (PvdA)

05-08-2019

Het bericht 'Politievrijwilliger in ruil voor een weekje aan zee' (2019Z15532)

Vragenstellers: van Dam, van den Berg, van Toorenburg (allen CDA)

05-08-2019

Het Plaspillentekort (2019Z15530)

Vragenstellers: Van Gerven (SP)

17-07-2019

Het bericht 'VVD wil één loket voor vergunningen van strandtenthouders' (2019Z15209)

Vragenstellers: Wörsdörfer (VVD)

05-07-2019

Stank-en vliegenoverlast in Brunssum en Stein (2019Z14681)

Vragenstellers: Ploumen en van Dijk (PvdA)

27-08-2018

Wild op de Veluwe lijdt onder extreme droogte (2018Z14258)

Vragenstellers: Van Kooten-Arissen (PvdD)

17-08-2018

Giftige stof PFOA gevonden in recreatieplas Berkendonk in Helmond (2018Z14153)

Vragenstellers: Laçin (SP)

14-08-2018

Over het bericht dat tabaksfabrikanten festivaljongeren voor zich blijven winnen (2018Z14275)

Vragenstellers: Van Kooten-Arissen (PvdD)

17-07-2018

Studenten de pineut: OV-kaart te vroeg ongeldig (2018Z13272)

Vragenstellers: Tielen (VVD)

04-09-2017

Lange afstandswedstrijden in de duivensport (2017Z10519)

Vragenstellers: Wassenberg en Arissen (beiden PvdD)

24-08-2017

Permanente bewoning van vakantieparken (2017Z10320)

Vragenstellers: Laçin en Beckerman (beiden SP)

15-08-2017

Opdrijven van prijzen van hotelkamers door boeking-websites (2017Z10819)

Vragenstellers: Leijten en Hijink (beiden SP)