Dr. S.M. (Sandra) Beckerman

foto Dr. S.M. (Sandra) Beckerman
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Maurits Gemmink (SP)

Sandra Beckerman (1983) is sinds 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van de SP. Zij is gepromoveerd archeoloog en was op dat vakgebied docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Verder was zij fractievoorzitter van de SP in de Provinciale Staten van Groningen. In de Tweede Kamer houdt mevrouw Beckerman zich bezig met wonen, buurten en leefbaarheid, krimpregio's, energie en de gevolgen van gaswinning.

SP
in de periode 2017-heden: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Sandra Mariët (Sandra)

geboorteplaats en -datum
Veenendaal, 31 maart 1983

2.

Partij/stroming

partij(en)
SP (Socialistische Partij)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • student-assistent Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen, 2006
 • archeoloog, specialist prehistorisch aardewerk, ArcheoSpecialisten te Amersfoort, van 2007 tot 2008
 • lid Provinciale Staten van Groningen, van 15 maart 2007 tot 23 maart 2017
 • archeoloog, specialist prehistorisch aardewerk, Archeological Research and Consultancy ARCbv te Groningen, van 2008 tot 2000
 • universitair docent archeologie, Rijksuniversiteit Groningen, van 2014 tot maart 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 23 maart 2017

4.

Partijpolitieke functies

overzicht
 • voorzitter Stichting Personeel Statenfractie SP Groningen, vanaf 2014

vorige
 • lid bestuur SP afdeling Groningen, vanaf 2006
 • organisatiesecretaris SP afdeling Groningen, van 2006 tot 2008
 • voorzitter SP afdeling Groningen, van 2008 tot 2012
 • medewerker alternatieve rekenkamer SP
 • onderzoeksmedewerker wetenschappelijk bureau SP, vanaf 2015 (vanaf 2016 leider)
 • fractievoorzitter SP Provinciale Staten van Groningen, van maart 2015 tot 8 maart 2017

5.

Opleiding

primair onderwijs
 • Openbare basisschool "De Klimop" te Veenendaal, van 1987 tot 1995

voortgezet onderwijs
 • v.w.o., Rembrandt College te Veenendaal, van 1995 tot 2001

academische studie
 • archeologie (M.A), Rijksuniversiteit Groningen, van 2001 tot 2007

promotie
 • letteren, Universiteit Groningen, 4 juni 2015

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Op haar verzoek debatteerde de Tweede Kamer op 28 maart 2018 over een brandbrief van wethouders over huisjesmelkers
 • Diende in 2018 samen met Henk Nijboer (PvdA) en Paul Smeulders (GroenLinks) een initiatiefwetsvoorstel in over het op peil houden door gemeenten van het aantal betaalbare woningen (34.974)
 • Nam in 2018 de medeverdediging van Emile Roemer over van het initiatiefwetsvoorstel-Klimaatwet over een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen. Het oorspronkelijke wetsvoorstel was in 2016 in eerste instantie door Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GL) ingediend en in 2017 medeondertekend door D66, SP en ChristenUnie. In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III werd afgesproken dat er een Klimaatwet zou komen. Na onderhandelingen werden in juni 2018 VVD en CDA medeondertekenaars van het aangepaste initiatiefvoorstel. Dit wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste Kamer op 28 mei 2019 en is verheven tot wet (Klimaatwet) en gepubliceerd in het Staatsblad op 10 juli 2019. (34.534)
 • Op haar verzoek debatteerde de Tweede Kamer op 13 maart 2019 over het opkopen van huizen door beleggers
 • Op haar verzoek debatteerde de Tweede Kamer op 10 april 2019 over problemen met de zoutwinning in Groningen
 • De Tweede Kamer verwierp in 2019 een door haar ingediende motie waarin het beleid van minister Wiebes werd afgekeurd over versterking van gebouwen in het Groningse aardgaswingebied en ten aanzien van de schadeafhandeling. De motie kreeg steun van SP, PvdD, PVV, 50PLUS en PvdD.
 • In 2023 verwierp de Tweede Kamer een door haar en Pieter Omtzigt ingediende motie van afkeuring van het na de aardbeving in Huizinge in 2012 gevoerde beleid. Tegen stemden VVD, D66, CDA, CU, SGP en FVD.
 • Bracht in 2023 een initiatiefnota uit over behoud van campings (36.452)

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Promoveerde op een onderzoek naar de mensen van de Enkelgrafcultuur die tussen circa 2900-2300 voor Christus in Noord-Holland woonden

8.

Publicaties van/over

lijst van publicaties
"Corded ware coastal communities: using ceramic analysis to reconstruct third millennium BC societies in the Netherlands" (dissertatie, 2015)


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.