Kiesraad benoemt tien opvolgers van naar kabinet vertrokken Kamerleden

woensdag 12 januari 2022, 9:44

DEN HAAG (PDC) - De Kiesraad heeft tien opvolgers benoemd voor Kamerleden die tot het nieuwe kabinet-Rutte IV zijn toegetreden. Het gaat om acht Tweede Kamerleden en twee Eerste Kamerleden.

Verschillende Kamerleden zijn toegetreden tot het nieuwe kabinet-Rutte IV en daardoor is hun Kamerlidmaatschap beschikbaar gekomen. Bij het vertrek van Kamerleden wordt automatisch de volgende persoon op de lijst benoemd, mits diegene niet afziet van zijn of haar benoeming. Zie tabel 1 en 2 voor een overzicht van de vertrokken Kamerleden en hun beoogde opvolgers.

De benoemde kandidaten zijn nog niet officieel tot de Kamers toegetreden. De Kamers gaan eerst onderzoeken of de kandidaten voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap.

Tabel 1: benoemde opvolgers van tot kabinet toegetreden Tweede Kamerleden

Naast de opvolgers van de benoemde bewindspersonen heeft de Kiesraad ook Sjoerd Warmerdam (D66) tijdelijk benoemd als vervanger van Rens Raemakers. Het verlof van Raemakers eindigt officieel per 15 februari.

Tabel 2: benoemde opvolgers van tot kabinet toegetreden Eerste Kamerleden

Bron: Kiesraad