S.J.F. (Stieneke) van der Graaf LL.M

De link naar de uitgebreide versie van deze biografie is verlopen. U ziet nu de publieksversie.

foto S.J.F. (Stieneke) van der Graaf LL.M
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Website Christenunie.nl / Foto: Kjell Schipper 2018

Stieneke van der Graaf (1984) was van 18 januari 2022 tot 6 december 2023 lid van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Eerder was zij lid van 31 oktober 2017 tot 31 maart 2021. Van 26 maart tot 16 juli 2019 werd zij vanwege zwangerschap tijdelijk vervangen. Mevrouw Van der Graaf was Statenlid (fractievoorzitter) in Groningen en juridisch adviseur bij Capital Tool Company, een bedrijf dat zich richt op financiering van kleine en middelgrote bedrijven in o.a. ontwikkelingslanden en opkomende economieën. Eerder deed zij onderzoek bij Kenniscentrum Europa Decentraal. Mevrouw Van der Graaf was woordvoerster regiobeleid, infrastructuur, mediabeleid, binnenlandse zaken, Koninkrijksrelaties, justitie en veiligheid en Europa. Verder zat zij in de Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen.

ChristenUnie
in de periode 2017-2023: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Stieneke Jannieta Femmelien (Stieneke)

geboorteplaats en -datum
Zwartsluis, 7 oktober 1984

2.

Partij/stroming

partij(en)
ChristenUnie

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • onderzoeker Kenniscentrum Europa Decentraal, 2008 (tijdens studie)
 • student-docent werkcolleges Europees recht, Rijksuniversiteit Groningen, van januari 2009 tot juli 2009
 • medewerker NeVER (Nederlandse Vereniging voor Energierecht), van november 2009 tot januari 2012 (o.a. organisatie seminar)
 • assistent politieke zaken Mensenrechtenraad, Permanente Vertegenwoordiging bij de VN in Genève, 2010
 • lid Provinciale Staten van Groningen, van 15 maart 2007 tot 31 oktober 2017
 • juridisch adviseur "Capital Tool Company" te Amsterdam, van 2016 tot 31 oktober 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 31 oktober 2017 tot 26 maart 2019 (werd tijdelijk vervangen door Nico Drost)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 juli 2019 tot 31 maart 2021
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 januari 2022 tot 6 december 2023

4.

Partijpolitieke functies

vorige
 • lid commissie verkiezingsprogramma ChristenUnie, Europese Verkiezingen 2014
 • fractievoorzitter ChristenUnie, Provinciale Staten van Groningen, van 2013 tot 31 oktober 2017

lijsttrekkerschappen
 • lijsttrekker ChristenUnie, Provincale Statenverkiezingen in Groningen, 2015

5.

Nevenfuncties

huidige
 • lid vertrouwenscommissie predikant plaatselijke gemeente, vanaf 2015

vorige
 • lid bestuur ECPM (European Christian Political Movement), vanaf juni 2013
 • lid bestuur Stichting "De Verre Naasten", van 2016 tot oktober 2018
 • lid commissie rechtsbescherming, provincie Groningen, van maart 2007 tot maart 2015
 • lid bestuur SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland), van maart 2007 tot april 2011

afgeleide functies, presidia etc.
 • rapporteur "Rule of Law/rechtstatelijke ontwikkelingen in de EU" (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 14 november 2018 tot 6 december 2023
 • ondervoorzitter tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 22 september 2020 tot februari 2021 (voorbereiden parlementaire enquête)
 • lid parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 11 februari 2021 tot 20 april 2023
 • rapporteur Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (Tweede Kamer der Staten-Generaal) (samen met Jan Klink, VVD)
 • rapporteur EU-werkwijze en informatievoorziening (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 8 maart 2022 tot 6 december 2023

6.

Opleiding

academische studie
 • internationaal en Europees recht, Rijksuniversiteit Groningen

postacademisch onderwijs
 • leergang buitenlandse betrekkingen en diplomatie, Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken "Clingendael", 2012
 • Franse taal- en letterkunde, Universiteit van Genève, 2013

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Diende in 2018 samen met Attje Kuiken (PvdA), Madeleine van Toorenburg (CDA), Foort van Oosten (VVD) en Kees van der Staaij (SGP) een initiatiefwetsvoorstel in over een wettelijk bestuurlijk verbod op organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (35.079)
 • Kwam in 2020 met een stappenplan voor een 'drugsvrije samenleving'
 • Nam in 2022 de verdediging over van een in 2021 door CU, SP, PvdA en GroenLinks ingediend initiatiefwetsvoorstel over verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen (35.761)

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Stemde in oktober 2020 bij vergissing vóór een motie-Wilders over forse structurele verhoging van de salarissen van het zorgpersoneel, waardoor de motie met één stem verschil werd aangenomen

uit de privésfeer
 • Haar moeder was lid van Provinciale Staten van Overijssel (2007-2011)

ridderorden
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 30 maart 2021

9.

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Groningen, 17 september 2011

kinderen
1 kind


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 10 maart 2020.