Afsplitsingen PVV-fractie (2012-2017)

In de periode 2012-2017 hebben zeven PVV-Kamerleden (Hero Brinkman, Marcial Hernandez, Wim Kortenoeven, Jhim van Bemmel, Louis Bontes, Roland van Vliet en Joram van Klaveren) de PVV-fractie verlaten.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Hero Brinkman

Hero Brinkman stapte op 20 maart 2012 uit de Tweede Kamerfractie van de PVV. Hij voelde zich sterk gedwarsboomd in zijn pogingen om meer democratie binnen de PVV te brengen. Brinkman hoopte meer democratie in de partij te kunnen brengen, maar volgens hem liepen zijn pogingen daartoe op niks uit. Ook vond Brinkman dat de PVV bepaalde groepen mensen, waaronder Oost-Europeanen, te veel wegzette. Hij verzette zich daarom sterk tegen het ‘Polen-meldpunt’ en de manier waarop dit in de fractie werd besproken.

Een kritische mail van Brinkman over dit meldpunt werd door het fractiebestuur slechts ter kennisgeving aangenomen, maar een interne discussie over het meldpunt bleef uit.

Brinkman botste al eerder met PVV-leider Geert Wilders. Zo probeerde Brinkman van de PVV een partij met leden te maken en een jongerenafdeling op te richten, maar voor beide plannen kreeg hij onvoldoende steun.

Brinkman behield zijn zetel in de Tweede Kamer en gaf aan het minderheidskabinet van CDA-VVD, met gedoogsteun van de PVV, te blijven gedogen.

De ex-PVV’er maakte op 24 april 2012 bekend mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 met zijn nieuw opgerichte partij, de Onafhankelijke Burgerpartij. Deze partij fuseerde in juni 2012 met Trots op Nederland, de partij van Rita Verdonk, onder de naam Democratisch Politiek Keerpunt. Het Democratisch Politiek Keerpunt behaalde bij de Kamerverkiezingen in september echter geen zetel, waardoor Brinkman de Kamer moest verlaten. In november dat jaar eindigde de samenwerking tussen de Onafhankelijke Burgerpartij en Trots op Nederland.

In april 2015 presenteerde Brinkman zichzelf als voorman van de Ondernemerspartij, waarmee hij deel nam aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Ook toen bleef de partij van Brinkman zonder zetel.

2.

Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven

In juli 2012 stapten de Tweede Kamerleden Marcial Hernandez en Wim Kortenoeven gezamenlijk uit de PVV-fractie van de Tweede Kamer. Beiden leverden forse kritiek op PVV-leider Geert Wilders. Ze verweten Wilders alles in zijn eentje te bepalen binnen de partij; de PVV-Kamerleden zouden slechts ‘stemvee’ zijn. Zo hadden de leden van de PVV-fractie geen mogelijkheid om input te leveren in- en kritische kanttekeningen te plaatsen bij het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van september 2012.

De onvrede over het gebrek aan democratische structuur binnen de partij was de directe reden voor beide politici om uit de fractie te stappen.

Hernandez en Kortenoeven besloten geen eigen partij op te richten, maar ze behielden tot aan de Tweede Kamerverkiezing in september 2012 als de Groep-Kortenoeven/Hernandez hun zetels in de Tweede Kamer. Kortenoeven vervulde de rol als fractievoorzitter van deze groep. De groep nam geen deel aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

3.

Jhim van Bemmel

Ook Jhim van Bemmel stapte op 6 juli 2012 uit de Kamerfractie van de PVV. Aanleiding voor zijn besluit was het feit dat Van Bemmel niet op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 bleek te staan. Net als Brinkman, Hernandez en Kortenoeven uitte Van Bemmel, na het verlaten van de fractie, forse kritiek op het gesloten karakter van de PVV. Ook hij behield zijn zetel in de Tweede Kamer tot aan de verkiezingen van 2012.

Van Bemmel had in 2010 al eens aan Wilders aangeboden om de PVV-fractie te verlaten, omdat hij in opspraak was geraakt vanwege een eerder veroordeling wegens valsheid in geschrifte. Dat hoefde toen niet van Wilders.

Tegenwoordig is hij werkzaam als webondernemer.

4.

Louis Bontes

Louis Bontes werd in oktober 2013 door PVV-leider Geert Wilders uit de PVV gezet nadat hij in de media kritiek had geleverd op het beleid van de PVV in het algemeen en van Geert Wilders in het bijzonder.

In 2013 stapte Bontes uit het fractiebestuur van de PVV, omdat hij niet langer verantwoordelijk wilde zijn voor de wijze waarop de partij omsprong met overheidsgeld dat bedoeld is voor fractieondersteuning. Volgens hem werden van dat geld diverse onrechtmatige uitgaven gedaan. Daarnaast was Bontes het niet eens met de werkwijze van het fractiebestuur: hij vond namelijk dat hij onvoldoende betrokken werd bij de besluitvorming en dat het de PVV ontbrak aan een democratische structuur. Ondanks deze organisatorische conflicten wilde Bontes lid van de fractie blijven, maar hij werd door Wilders, vanwege de vermeende vertrouwensbreuk, uit de partij gezet.

Bontes gaf zijn Kamerzetel niet op en vormde, tot aan de vorming van de fractie Bontes/Van Klaveren op 15 april 2014, de eenmansfractie Lid-Bontes.

5.

Roland van Vliet

Roland van Vliet stapte op 20 maart 2014 uit de PVV-fractie. De directe aanleiding voor zijn vertrek waren de uitspraken die PVV-leider Geert Wilders op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen deed. Wilders zei namelijk te werken aan een Nederland met minder Marokkanen. In een mail aan Wilders liet Van Vliet weten de PVV-lijn als ‘een glijdende schaal’ te ervaren.

Van Vliet nam, vanwege het feit dat hij zich volledig wilde concentreren op zijn werk als voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek ging doen naar woningcorporaties, geen deel aan de vorming van de nieuwe fractie Bontes/Van Klaveren. Van Vliet bleef zelfstandig Kamerlid.

6.

Joram van Klaveren

Ook Joram Van Klaveren stapte op nadat Wilders op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 de PVV-achterban ‘minder Marokkanen’ beloofde. De omstreden uitspraken van Wilders waren de directe aanleiding voor het besluit van Van Klaveren om de fractie te verlaten, maar in een brief aan de PVV-fractie meldde Van Klaveren dat hij zich al langer niet meer herkende in de weg van de PVV. Volgens hem stelde de PVV de verschillende politieke problemen, zoals de multiculturele samenleving, niet langer centraal, maar focuste de partij zich voornamelijk op het genereren van media-aandacht en het groeien in zetelaantal.

Van Klaveren en ex-PVV’er Bontes vormden samen de fractie-Bontes/Van Klaveren. Op 28 mei 2014 presenteerden Bontes, Van Klaveren en oud-Tweede Kamerlid voor de PVV Johan Driessen, die zich bij de tweemansfractie had aangesloten, de partij VoorNederland, waarmee ze deelnamen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. De partij won geen zetels.


Meer over