Trots op Nederland

 Trotst op NL

Trots op Nederland (TROTS) is een politieke beweging die ontstond rond oud-Tweede Kamerlid en oud-VVD-minister Rita Verdonk. De beweging werd op 3 april 2008 formeel gelanceerd. Bij de verkiezingen van 9 juni 2010 behaalde TROTS geen zetel. Rita Verdonk maakte op 21 oktober haar vertrek uit de politiek bekend.

De beweging vindt zelf dat zij niet is in te delen volgens de traditionele politieke links-rechts indeling. Op grond van veel standpunten is een typering van de beweging als rechts-populistisch echter verdedigbaar, al was Trots wel voorstander van vormen van directe democratie.

Trots op Nederland zette zich op landelijk niveau af tegen de bestuurselite van Nederland en wilde een nieuwe aanpak van problemen.

De partij is nu nog lokaal actief. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 werden er diverse TROTS-leden in gemeentreraden gekozen. Op nationaal niveau is de partij niet vertegenwoordigd. TROTS voldeed niet aan de voorwaarden om deel te nemen aan de Tweede Kamer verkiezingen van 2017. Om die reden werd TROTS, onder leiding van lijsttrekker Sander van den Raadt, uitgesloten van deelname.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.