Onafhankelijke Burgerpartij (OBP)

Op 24 april 2012 kondigde ex-PVV-Tweede Kamerlid Hero Brinkman de oprichting van de Onafhankelijke Burgerpartij (OBP) aan. Dit is een rechts-populistische partij. De partij is geregistreerd bij de Kiesraad. OBP zou fuseren met Trots op Nederland tot Democratisch Politiek Keerpunt (DPK), maar dat is niet doorgegaan.

Belangrijkste programmapunten zijn

  • een kleinere overheid, afschaffing van provincies, waterschappen en de Eerste Kamer
  • een streng immigratie-, integratie- en veiligheidsbeleid
  • verkleining van de EU en de monetaire unie tot de landen die tot 1973 lid waren van de EEG (Benelux, Frankrijk, Duitsland en Italië)
  • versterking van het midden- en kleinbedrijf en van de positie van zzp'ers
  • versterking van de positie van ouderen en jongeren

Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.