Besluitvorming ISAF-missie Afghaanse provincie Uruzgan

Donderdag 2 februari 2006 stemde de Tweede Kamer in met Nederlandse deelname aan de ISAF-vredesmissie in de provincie Uruzgan, in Zuid-Afghanistan. Het kabinet stuurde hier Nederlandse militairen naar toe. De Tweede-Kamerfractie van coalitiepartij D66 stemde tegen. Volgens partijleider Dittrich had de missie te weinig kans van slagen omdat vechten en opbouwen te zeer vermengd worden.

Van de andere partijen in de Tweede Kamer waren alleen SP, GroenLinks en Godelieve van Heteren van de PvdA-fractie tegen. De rest van de PvdA-fractie was voor de missie.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Besluitvorming ISAF-missie

Op maandag 30 januari 2006 was er van 8.30-22.00 uur een hoorzitting in de Tweede Kamer. Op uitnodiging van de Tweede Kamer gaven allerlei deskundigen en betrokkenen hun visie op allerlei aspecten rondom de Afghanistan-missie. De Kamerleden konden van de gelegenheid gebruik maken om zich te informeren en eventueel vragen te stellen.

De Afghanistan-woordvoerders van de Tweede-Kamerfracties debatteerden op donderdagmiddag 2 februari in een algemeen overleg met minister Bot, minister Kamp en minister Van Ardenne over de Afghanistan-kwestie. 's Avonds was er een plenaire derde termijn van het debat, waarin ook de meeste fractievoorzitters en premier Balkenende het woord voerden.

2.

Besluitvorming uitzending militairen

 • Besluitvorming uitzending militairen

  Voor de besluitvorming over uitzending van Nederlandse deelnemers aan vredesmissies zijn zowel formeel als informeel zaken vastgelegd. In de Grondwet staat sinds 2000 hoe de besluitvorming moet plaatsvinden. Daarnaast was er in 1995 door de ministers Van Mierlo en Voorhoeve al een toetsingskader voor de besluitvorming over uitzending van Nederlandse militairen opgesteld. In 2000 zijn deze, na het parlementaire onderzoek 'Besluitvorming Uitzendingen' (commissie-Bakker), aangevuld.

 • Parlementair onderzoek NATO Response Force

  Op 19 juni 2006 heeft een parlementaire werkgroep onder voorzitterschap van de VVD'er Hans van Baalen een rapport gepresenteerd over de aard en reikwijdte van het Grondwetsartikel over het inlichtingenrecht van de Kamer bij de inzet van de krijgsmacht ter handhaving van de internationale rechtsorde.

 • Parlementaire enquête Srebrenica (2002-2003)

  In april 2002 besloot de Tweede Kamer een parlementaire enquête te houden naar de gebeurtenissen rond de uitzending van militairen naar Srebrenica. Reden voor de enquête was onder meer een rapport van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), op basis waarvan het kabinet-Kok II zijn ontslag had aangeboden.

 • Parlementair onderzoek besluitvorming uitzendingen (1999-2000)

  Op 7 april 1999 stelde de Tweede Kamer de Tijdelijke Commissie Besluitvorming Uitzendingen (TCBU) in. Deze commissie, onder voorzitterschap van Bert Bakker (D66) onderzocht de uitzending van Nederlandse militairen in VN-verband naar vredesmissies in voormalig Joegoslavië, de Perzische Golf, Haïti, Angola, Cambodja en Cyprus.

3.

De hoofdrolspelers

Foto

Naam

Toelichting

foto Prof.Dr. J.P. (Jan Peter) Balkenende

Jan Peter Balkenende

Zeeuwse CDA-politicus die negen jaar partijleider en acht jaar premier was.

foto Dr. B.R. (Bernhard) Bot

Ben Bot

Ervaren diplomaat die in 2003 De Hoop Scheffer opvolgde als CDA-minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet Balkenende II

foto H.G.J. (Henk) Kamp

Henk Kamp

Had intensieve bemoeienis met de missies in Irak en Uruzgan.

foto A.M.A. (Agnes) van Ardenne-van der Hoeven

Agnes van Ardenne-van der Hoeven

Katholieke tuindersdochter uit het Westland die in 2003 minister voor Ontwikkelingssamenwerking werd in het kabinet Balkenende II

foto A.D. (Bert) Bakker

Bert Bakker

Prominente D66'er die van alle markten thuis was.

foto Mr.Drs. J.C. (Hans) van Baalen

Hans van Baalen

In de Tweede Kamer hield hij zich bezig met buitenlandse zaken en defensie en dat zijn ook zijn beleidsterreinen in het Europees Parlement.

foto Drs. H.J. (Henk Jan) Ormel

Henk Jan Ormel

Dierenarts uit de Achterhoek, die zich als Tweede Kamerlid voor het CDA vooral liet gelden als buitenlandspecialist en woordvoerder Europese zaken.

foto Drs. A.G. (Bert) Koenders

Bert Koenders

Was in het kabinet Balkenende IV minister voor Ontwikkelingssamenwerking

foto M. (Mat) Herben

Mat Herben

Als oud-voorlichter van defensie had dat onderwerp zijn bijzondere belangstelling en hij zette zich onder meer in voor veteranen.

foto Drs. F. (Farah) Karimi

Farah Karimi

Stond in de Tweede Kamer bekend als een bekwaam en bevlogen woordvoerster buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking en defensie, die helder formuleerde.

foto Drs. H. (Harry) van Bommel

Harry van Bommel

Spraakmakend buitenland-woordvoerder van de SP in de Tweede Kamer, die zich met veel verve in debatten over vredesmissies en Europese zaken mengde.

foto J.C. (Tineke) Huizinga-Heringa

Tineke Huizinga-Heringa

Hield zich onder meer bezig met buitenlandse zaken, vreemdelingen- en integratiebeleid en milieubeheer en was lid van de parlementaire enquêtecommissie Srebrenica

foto Mr. C.G. (Kees) van der Staaij

Kees van der Staaij

Hij is sinds 2010 politiek leider van de SGP

foto Mr. B.O. (Boris) Dittrich

Boris Dittrich

Stapte op als D66 fractievoorzitter nadat hij de uitkomst van het debat over de militaire missie naar Afghanistan verkeerd had ingeschat.

foto Drs. M.J.M. (Maxime) Verhagen

Maxime Verhagen

CDA-voorman, die het tot minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet Balkenende IV en vicepremier in het kabinet Rutte I bracht, maar die in 2012 afzag van het politiek leiderschap.

foto J.J. (Jozias) van Aartsen

Jozias van Aartsen

Werd in 2002 Kamerlid en in 2003 fractievoorzitter van de VVD. Mocht zich echter niet politieke leider noemen en stapte na de verloren raadsverkiezingen van 2006 op.

foto Drs. G.M. (Godelieve) van Heteren

Godelieve van Heteren

Stemde als enige van haar fractie tegen Nederlandse deelname aan een militaire missie in Afghanistan.

Brieven van het kabinet aan de Tweede Kamer (PDF-files)


Meer over