Geen instemmingsrecht voor Kamer bij inzet van militairen

dinsdag 15 december 2009, 9:36

Het parlement krijgt geen formeel instemmingsrecht bij besluiten over de inzet van militairen bij internationle militaire missies. Dat is de uitkomst van een Tweede Kamerdebat gisteren waarin Artikel 100 van de grondwet centraal stond. Volgens de oppositie is dit artikel, dat stelt dat de regering de Kamer vooraf informeert over de inzet van de krijgsmacht ter handhaving van de internationale rechtsorde, niet verstrekkend genoeg. In de huidige situatie oordeelt de Kamer weliswaar, maar heeft daarbij geen formeel instemmingsrecht.

SP, VVD en GroenLinks willen daarom dat de grondwettelijke bevoegdheden van het parlement worden aangevuld met een instemmingprocedure. Regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie vinden een grondwetswijziging overbodig. Het is volgens de verantwoordelijk ministers niet denkbaar dat het kabinet militairen op een buitenlandse missie stuurt zonder dat daarvoor brede politieke steun bestaat.

Het kabinet zoekt voor dit soort missies altijd naar een "zo groot mogelijk politiek draagvlak" zo benadrukte minster Maxime Verhagen. Minister Guusje ter Horst meende dat een formeel instemmingsrecht niet past in de verhouding tussen parlement en regering. Daarin kan het parlement altijd het vertrouwen in het kabinet opzeggen, als het het niet eens is met een kabinetsbesluit. Hierdoor beschikt de Kamer in feite al over algemeen instemmingsrecht, zo stelde Ter Horst.