Verkiezingen Tweede Kamer 1917-2017

Van alle verkiezingen in de Tweede Kamer sinds 1917 is op deze website een beschrijving te vinden. Daarin zijn de uitslagen, kerngegevens en informatie over lijsttrekkers en kandidaten opgenomen. Om enige structuur aan te brengen in de veelheid van verkiezingen is een onderverdeling gemaakt naar periode.

Gegevens over de verkiezingen in de periode 1848-1917 zijn te vinden in de databank 'Verkiezingsuitslagen Tweede Kamer 1848-1948' op www.historici.nl

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Periode 1994-2017: Grote verschuivingen

2.

Periode 1967-1989: deconfessionalisering

3.

Periode 1946-1963: wederopbouw

4.

Periode 1917-1937: Democratische vernieuwing en interbellum


Meer over

Bent u op zoek naar gegevens over de kandidaten of de nieuwe Kamer, bijvoorbeeld ten aanzien van de gemiddelde leeftijd, gemiddelde ervaring in de Kamer of aantal vrouwen per politieke partij? In het biografisch archief van het Parlementair Documentatie Centrum zijn uitgebreide gegevens over Tweede Kamerleden opgenomen. Deze gegevens zijn onder voorwaarden beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier .

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.