Tweede Kamerverkiezingen 1933

Op 26 april 1933 waren er vervoegde Tweede Kamerverkiezingen. De RKSP bleef de grootste partij, maar voornaamste winnaar was de ARP, die met Hendrik Colijn als lijsttrekker twee zetels won. De verkiezingen waren nodig, omdat het kabinet-Ruijs de Beerenbrouck III een parlementaire nederlaag had geleden en de wens leefde dat er een breder samengesteld kabinet zou komen vanwege de in 1929 uitgebroken economische crisis.

De verkiezingen gaven in tegenstelling tot die in 1929 wel de nodige verschuivingen te zien. Opvallend was het grote aantal partijen dat aan de verkiezingen deelnam: 54. Daaronder waren enkele rechtsextremistische, zoals de Fascistenbond, maar die behaalden geen zetel.

Na de verkiezingen werd een centrumrechts crisiskabinet gevormd onder leiding van Colijn.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Uitslag

In onderstaande tabel is de verkiezingsuitslag in aantal zetels opgenomen. Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van het aantal stemmen (ook in %) per partij.

 

Partij

Zetels 1933

Zetels 1929

winst/verlies

RKSP

28

30

-2

SDAP

22

24

-2

ARP

14

12

+2

CHU

10

11

-1

Vrijheidsbond

7

9

-2

VDB

6

7

-1

CPH

4

2

+2

SGP

3

3

-

HGSP

1

1

-

NBTMB

1

1

-

CDU

1

0

+1

RSP

1

0

+1

RKVP

1

0

+1

VNH

1

0

+1

MP S&L

0

1

-1

Onderstaande partijen deden onder andere mee aan de verkiezingen, maar hebben in 1933 geen zetels behaald. Voor een volledig overzicht van deelnemende partijen kunt u contact opnemen met de redactie van PDC.

 

Partij

Onafhankelijk Socialistische Partij

Katholiek Democratische Bond

Algemeen Nederlandse Fascistenbond

Algemeene Democratische Unie

Nationaal Verbond Plicht, Orde, Recht

Nederlandse Christelijke Arbeiderspartij

Verbond van Nationalisten

Limburgsche Federatie

RK Arbeiderspartij

Recht en Vrijheid

Marktkooplieden

Lijst Wolswinkel

2.

Kerngegevens

In onderstaande tabel zijn de kerngegevens van de verkiezingen in 1933 opgenomen.

 

Tweede Kamerverkiezingen 1933

verkiezingsdatum

26 april 1933

aantal uitgebrachte stemmen

3.721.800

aantal deelnemende partijen

54

aantal partijen dat zetel behaalde

14

3.

Lijsttrekkers en verkiezingsprogramma's

In onderstaande tabel is per partij aangegeven wie de lijsttrekker was en met welk verkiezingsprogramma een partij mee heeft gedaan aan de verkiezingen.

 
  • (Nog) niet beschikbaar

4.

Gekozenen

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de gekozenen.

5.

Achtergrond verkiezingen

Kabinet-Colijn II (1933-1935)

v.l.n.r.: Oud, Marchant, De Wilde, Van Schaik, De Graeff, Colijn, Kalff, Verschuur en Deckers
Kabinet-Colijn II - v.l.n.r.: Oud, Marchant, De Wilde, Van Schaik, De Graeff, Colijn, Kalff, Verschuur en Deckers

Dit extraparlementaire centrumrechtse kabinet moest het hoofd bieden aan de in 1929 uitgebroken economische crisis, die ook Nederland hard trof. Het kabinet koos voor een politiek van 'aanpassing'. De overheidsuitgaven werden verlaagd en de waarde van de (dure) gulden werd gehandhaafd. Wel zette het kabinet, ondanks de beperkte financiële middelen, werkgelegenheidsprojecten op. In 1935 was dertig procent van de beroepsbevolking werkloos.

Kabinet-Colijn III (1935-1937)

Kabinet-Colijn III - V.l.n.r.: Slotemaker, De Wilde, Oud, Van Schaik, Van Lidth de Jeude, De Graeff, Colijn, Slingenberg, Gelissen en Deckers.
V.l.n.r.: Slotemaker, De Wilde, Oud, Van Schaik, Van Lidth de Jeude, De Graeff, Colijn, Slingenberg, Gelissen en Deckers.

Dit kabinet was een voortzetting in iets gewijzigde samenstelling van het tweede kabinet-Colijn. De aanduiding Colijn III is feitelijk onjuist. Met name Colijn wilde na het conflict met de Katholieke Kamerfractie echter benadrukken dat er een nieuw kabinet was gevormd. Het ging evenwel om een reconstructie en er werd teruggekomen op de ontslagaanvrage.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.