G.H. Kersten

foto G.H. Kersten
bron: Fotoarchief Spaarnestad

Eerste vertegenwoordiger van de SGP in de Tweede Kamer. Was aanvankelijk onderwijzer, later predikant van een orthodox-gereformeerd kerkgenootschap. Pleitbezorger van een op Bijbelse grondslag geregeerd calvinistisch Nederland zonder bioscoop, sport, vaccinatie en sociale zekerheid. Bekend vanwege zijn amendement in de 'Nacht van Kersten' om het gezantschap bij de Paus op te heffen. Aanneming een dag later leidde tot de val van het eerste kabinet-Colijn. Had geen onbesproken gedrag in de oorlog en keerde na 1945 niet terug in de Tweede Kamer. Eenvoudig, vriendelijk en gemoedelijk Kamerlid.

SGP
in de periode 1922-1945: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Gerrit Hendrik

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Deventer, 6 augustus 1882

overlijdensplaats en -datum
Waarde (Zld.), 6 september 1948

begraafplaats en -datum
Rotterdam-Crooswijk, 9 september 1948

3.

Partij/stroming

partij(en)
SGP (Staatkundig-Gereformeerde Partij), vanaf 24 april 1918

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/9)

 • hoofdredacteur "De Banier", staatkundig-gereformeerd dagblad, van april 1918 tot mei 1941
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 juli 1922 tot 14 september 1945
 • fractievoorzitter SGP Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 juli 1922 tot 14 september 1945 (tot september 1925 eenmansfractie)
 • predikant Gereformeerde Gemeente, Rotterdam-Centrum, van 18 mei 1926 tot 6 september 1948

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/3)

 • voorzitter uitgeversmaatschappij "De Banier"
 • docent Gereformeerde Theologische School te Rotterdam, omstreeks 1946

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Een door hem en zijn fractiegenoot Zandt op 10 november 1925 ingediend en een dag later aangenomen amendement op de begroting van Buitenlandse Zaken voor 1926 om de post "Gezantschap bij de Heilige Stoel" te schrappen, leidde tot de val van het eerste kabinet-Colijn
 • Interpelleerde in 1928 minister Van der Vegte over de maatregelen ten opzichte van het intercommunale autobusverkeer

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/8)
 • Weggezuiverd uit de tijdelijke Staten-Generaal door de verklaringscommissie Beelaerts van Blokland
 • Werd in maart 1946 herkozen als partijvoorzitter en als eerste op de kandidatenlijst van de SGP voor de Tweede Kamerverkiezingen gezet, maar bedankte vanwege een hartkwaal
 • Werd in september 1946 door de commissie voor de perszuivering voor tien jaar ontzegd actief te zijn als journalist

anekdotes en citaten
 • Diende bij de behandeling van de Bioscoopwet een amendement in betreffende een algeheel verbod op filmvoorstellingen; dit amendement werd met algemene stemmen verworpen. Het vrijzinnig-democratische Kamerlid Ketelaar beantwoordde de uit de vergaderzaal opklinkende vraag: "Waar is Kersten?" met de woorden: "Naar de bioscoop!"

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.