G.H. Kersten

foto G.H. Kerstenvergrootglas

Eerste vertegenwoordiger van de SGP in de Tweede Kamer. Was aanvankelijk onderwijzer, later predikant van een orthodox-gereformeerd kerkgenootschap. Pleitbezorger van een op Bijbelse grondslag geregeerd calvinistisch Nederland zonder bioscoop, sport, vaccinatie en sociale zekerheid. Bekend vanwege zijn amendement om het gezantschap bij de Paus op te heffen, dat leidde tot de val van het eerste kabinet-Colijn. Had geen onbesproken gedrag in de oorlog en keerde na 1945 niet terug in de Tweede Kamer. Eenvoudig, vriendelijk en gemoedelijk Kamerlid.

SGP
in de periode 1922-1945: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

voornamen

Gerrit Hendrik

personalia

geboorteplaats en -datum
Deventer, 6 augustus 1882

overlijdensplaats en -datum
Waarde (Zld.), 6 september 1948

begraafplaats en -datum
Rotterdam-Crooswijk, 9 september 1948

levensbeschouwing
Gereformeerd (Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika)

partij/stroming

partij(en)
SGP (Staatkundig-Gereformeerde Partij), vanaf 24 april 1918

hoofdfuncties en beroepen

 • onderwijzer Gereformeerde "Keucheniusschool" te 's-Gravenhage, van 1899 tot juni 1902
 • lerend ouderling Gereformeerde Gemeente te Meliskerke, van 23 maart 1902 tot 1 juli 1905
 • predikant Gereformeerde Gemeente te Meliskerke, van 1 juli 1905 tot 6 april 1906
 • predikant Gereformeerde Gemeente, Rotterdam-Centrum, van 22 april 1906 tot 27 oktober 1912
 • predikant Gereformeerde Gemeente te Yerseke, van 3 november 1912 tot 11 mei 1926
 • hoofdredacteur "De Banier", staatkundig-gereformeerd dagblad, van april 1918 tot 14 september 1945
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 juli 1922 tot 14 september 1945
 • fractievoorzitter SGP Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 juli 1922 tot 14 september 1945 (tot september 1925 eenmansfractie)
 • predikant Gereformeerde Gemeente, Rotterdam-Centrum, van 18 mei 1926 tot 6 september 1948

partijpolitieke functies

 • voorzitter SGP, van 24 april 1918 tot september 1945 (oprichter)
 • politiek leider SGP, van 24 april 1918 tot 14 september 1945
 • erevoorzitter SGP, van september 1945 tot 6 september 1948

nevenfuncties

 • redacteur tijdschrift "De Saambinder"
 • voorzitter uitgeversmaatschappij "De Banier"
 • docent Gereformeerde Theologische School te Rotterdam, omstreeks 1946

opleiding

hoger beroepsonderwijs
 • Christelijke Kweekschool voor onderwijzers te 's-Gravenhage

overige opleidingen
 • theologische opleiding

activiteiten

als parlementariër
 • Een door hem en zijn fractiegenoot Zandt op 10 november 1925 ingediend en een dag later aangenomen amendement op de begroting van Buitenlandse Zaken voor 1926 om de post "Gezantschap bij de Heilige Stoel" te schrappen, leidde tot de val van het eerste kabinet-Colijn
 • Interpelleerde in 1928 minister Van der Vegte over de maatregelen ten opzichte van het intercommunale autobusverkeer

wetenswaardigheden

algemeen
 • Leverde in de Tweede Kamer regelmatig harde kritiek op het regeringsbeleid; tussen 1922 en 1940 liet de Tweede Kamervoorzitter in dertien gevallen zinsneden van Kersten schrappen uit de Handelingen vanwege zijn felle bewoordingen (in de 'tale Kanaäns')
 • Toen in februari 1939 de overleden paus Pius XI in de Tweede Kamer werd herdacht, verliet hij samen met Zandt de vergaderzaal
 • Keurde tijdens de bezetting verzet tegen de Duitse overheid af
 • Ondertekende in maart 1941 niet het protest van het Convent der Kerken tegen de Jodenvervolging
 • Stond in 1941 toe dat "De Banier" als "Algemeen Protestants Dagblad" onder leiding van een NSB'er bleef verschijnen
 • Weggezuiverd uit de tijdelijke Staten-Generaal door de verklaringscommissie Beelaerts van Blokland
 • Werd in 1946 als eerste op de kandidatenlijst van de SGP voor de Tweede Kamerverkiezingen gezet, maar bedankte vanwege een hartkwaal
 • Werd na de oorlog voor tien jaar ontzegd actief te zijn als journalist

uit de privésfeer
Zijn vader was militair (wachtmeester)

anekdotes en citaten
 • Diende bij de behandeling van de Bioscoopwet een amendement in betreffende een algeheel verbod op filmvoorstellingen; dit amendement werd met algemene stemmen verworpen. Het vrijzinnig-democratische Kamerlid Ketelaar beantwoordde de uit de vergaderzaal opklinkende vraag: "Waar is Kersten?" met de woorden: "Naar de bioscoop!"

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Meliskerke, van 1905 tot 1906
 • Rotterdam, van 1906 tot 1912
 • Yerseke, van 1912 tot 1926
 • Rotterdam, Boezemsingel 27B, omstreeks 1931
 • Rotterdam, Westersingel 64, omstreeks 1936

ridderorden
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 28 augustus 1931

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
lid Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

publicaties/bronnen

publicaties
 • "De tucht in de kerke Christi"
 • "Kerkelijk Handboekje"

literatuur/documentatie
 • M. Golverdingen, "ds. G.H. Kersten. Facetten van zijn leven en werk" (1971)
 • H. Florijn (red.), "Gerrit Hendrik Kersten. Grenswachter en gids van de Gereformeerde Gemeenten" (1993)
 • W. Slagter, "Kersten, Gerrit Hendrik (1882-1948)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel IV, 236
 • C. Graafland, "Kersten, Gerrit Hendrik", in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme, deel 2, 281
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)

Biografisch Woordenboek(en)
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland
 • biografie opgenomen in Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Kapelle, 13 juli 1905

echtgeno(o)t(e)/partner
C.A. Wisse, Catharina Adriana

kinderen
4 dochters en 6 zoons

vader
G.H. Kersten, Gerrit Hendrik

geboorteplaats en/of -datum
Utrecht, 6 december 1850

moeder
J. van Veldhuijzen, Jannetje

geboorteplaats en/of -datum
Deventer, 2 mei 1859

broers en zusters
2 broers en 1 zus (broer Antoon overleden in 1906)

beroep grootvader (vaderskant)
magazijnknecht

beroep grootvader (moederskant)
smid, later orgelbouwer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.