H. (Harm) van Houten

foto H. (Harm) van Houten
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Persoonlijkheden

Christendemocraat (in de vooroorlogse CDU), die zich vooral inzette voor de pachtboeren in Friesland. Aanvankelijk lid van de ARP. Sloot zich aan bij de Christelijk-Democratische Unie en werd voor die partij in 1933 Tweede Kamerlid. Sociaal voelend, antimilitarist. Vanwege zijn houding in de oorlog, waarin hij actief was in de nationaal-socialistische Landstand, in 1945 niet teruggekeerd in het parlement.

CDU
in de periode 1933-1945: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Hendrik (Harm)

geboorteplaats en -datum
Boxum (gem. Baarderadeel), 19 juni 1892

overlijdensplaats en -datum
Groningen, 22 juli 1952

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), tot mei 1932
 • CDU (Christelijk-Democratische Unie), vanaf mei 1932

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/11)

 • lid gemeenteraad van Assen, van 3 september 1927 tot januari 1931 (voor de ARP)
 • directeur en beherend vennoot assurantiekantoor "H. Jansen c.v." te Groningen, vanaf januari 1931
 • fractievoorzitter CDU Tweede Kamer der Staten-Generaal, van maart 1933 tot 6 augustus 1945 (tot 1937 eenmansfractie)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 9 mei 1933 tot 7 augustus 1945
 • lid Provinciale Staten van Groningen, van 20 april 1935 tot 1 september 1941
 • leider Bureau Pacht van de Landstand, van 1942 tot september 1944

gevangenschap/internering
geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint-Michielsgestel, van 4 mei 1942 tot 29 mei 1942

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/6)

 • voorzitter Propagandacommissie Kristlik Frysk Selskip, omstreeks 1933
 • redacteur weekblad "De Stim fan Frsylan" (verzorgde rubrieken "Fan Arbeid en Mienskip")

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Diende in 1939 een initiatiefwetsvoorstel in tot wijziging van de artikelen 28 en 191 van de Lager-onderwijswet 1920 (verlaging leerlingenschalen). Het voorstel bleef onafgedaan.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1937 door de rechtbank te Groningen tot een boete van f 1000 veroordeeld vanwege laster, nadat hij had beweerd dat S. Vellinga, secretaris van de Friese Agrarische Bond, onder pseudoniem artikelen in 'De Landpachter' had geschreven. In werkelijkheid was dat gedaan door A.J. van Stralen. Vellinga achtte zich aangetast in zijn goede eer en naam.
 • Stond niet geheel afkerig van het nationaal-socialisme. Zie over zijn houding tijdens de oorlog: H.J. Langeveld, "Protestants en progressief. De Christelijk-Democratische Unie 1926-1946".
 • Ds. J.J. Buskes, vooraanstaand CDU-lid, drong bij de benoemingscommissie tijdelijke Staten-Generaal aan op niet-toelating van Van Houten. Hij bedankte kort daarop zelf voor het lidmaatschap.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • H.J. Langeveld, "Protestants en progressief. De Christelijk-Democratische Unie 1926-1946"
 • H.J. Langeveld, "Houten, Hendrik van (1892-1952)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel III, 271
 • J. van der Molen, "Houten, Hendrik van", in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, deel VI, 100

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland

archivalia
Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaesjesintrum Leeuwarden, collectie-Van Houten

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.