J.R. (Reinhardt) Snoeck Henkemans

foto J.R. (Reinhardt) Snoeck Henkemans
bron: Gedenkboek Landstorm

Ambitieuze Haagse wijnkoper die tot de vooraanstaande Tweede Kamerleden van de CHU behoorde. Speelde als waarnemend fractievoorzitter een belangrijke rol bij de val van het eerste kabinet-Colijn toen de CHU uit anti-Roomse overwegingen steun gaf aan het SGP-amendement over het schrappen van gelden voor het gezantschap bij de Paus. Was tevens wethouder in Den Haag. Blijmoedig man, populair in eigen kring. Kende de eigen achterban door zijn vele contacten in het land goed. Op sociaal gebied vooruitstrevender dan veel van zijn partijgenoten.

CHU
in de periode 1909-1935: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Johan Reinhardt (Reinhardt)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 21 mei 1862

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 24 mei 1945

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • CHP (Christelijk-Historische Partij), van 1903 tot 9 juli 1908
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), vanaf 9 juli 1908

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/7)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1909 tot 16 september 1913 (voor het kiesdistrict Amsterdam II)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 maart 1916 tot 3 oktober 1935 (1916-1918 voor het kiesdistrict Apeldoorn)
 • fractievoorzitter CHU Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 maart 1932 tot 28 april 1933
 • wethouder (van financiën) van 's-Gravenhage, van 18 september 1933 tot 5 september 1939
 • waarnemend burgemeester van 's-Gravenhage, van 1 juni 1934 tot 1 juli 1934 (na het aftreden van burgemeester Bosch ridder van Rosenthal)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/24)

 • voorzitter Algemene Armencommissie, vanaf september 1933
 • lid College van Toezicht Ziektewet, omstreeks 1933

afgeleide functies, presidia etc. (2/10)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van april 1932 tot mei 1933
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk III (Buitenlandse Zaken) 1934 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer bezig met uiteenlopende zaken, waaronder arbeid, justitie, handel, pensioenen en onderwijs

opvallend stemgedrag (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Had in 1925 een groot aandeel in de val van het kabinet-Colijn I door zijn verzet tegen het bestendigen van het gezantschap bij de Paus. Wees als waarnemend fractievoorzitter het plan van formateur (en CHU-fractievoorzitter) De Visser af om dat gezantschap te combineren met de diplomatieke post in Bern of Wenen.
 • In de Eerste Kamerfractie bestonden bezwaren tegen het feit dat hij de functies van Tweede Kamerlid, partijsecretaris en hoofdredacteur van 'De Nederlander' combineerde
 • Was in 1934 en 1935 als oudste lid in jaren in 1935 enkele keren fungerend Tweede Kamervoorzitter

uit de privésfeer
Zijn moeder overleed in 1888

verkiezingen (3/6)
 • Werd in 1913 bij een naverkiezing in het district Amsterdam II na herstemming verslagen door A.H. Gerhard (sdap)
 • Versloeg in 1916 bij een tussentijdse verkiezing in het district Apeldoorn J. Esmeijer (vdb)
 • Versloeg in 1917 P.Th. Hugenholtz (comité anti-grondwetsherziening)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.