Tweede Kamerfractie Rooms-Katholieken (RK)

De Rooms-Katholieken hadden van 15 maart 1892 tot 17 september 1929 een Tweede Kamerfractie (Kamerclub). De katholieke fractie was vanaf 1901 de grootste in de Tweede Kamer. Eerder was er al een zogenoemde Centrumclub. Vanaf 1929 was er sprake van een RKSP-fractie, nadat in 1926 de Roomsch-Katholieke Staatspartij was opgericht.

Hoewel hij andere (democratischer) opvattingen had dan zijn fractiegenoten was de priester Herman Schaepman vanaf het begin het voornaamste katholieke Kamerlid. Hij werd echter pas in 1901 fractievoorzitter. Min of meer in zijn voetsporen trad de Mgr. Nolens, die vanaf 1910 fractievoorzitter was.

De fractie telde aanvankelijk de nodige adellijke en gegoede leden. In 1905 was Passtoors de eerste vakbondsman. Na 1918 nam het aantal vakbondsbestuurders toe. Vooraanstaande katholieke Kamerleden waren onder anderen Victor de Stuers, Harte van Tecklenburg, Baron Van Wijnbergen, financieel woordvoerder Van Vuuren en Van Nispen tot Sevenaer, Aalberse, Koolen, Van Schaik. De vier laatstgenoemden waren Tweede Kamervoorzitter.

In 1919 werd het lid Van Groenendael uit de fractie gezet, vanwege zijn vermeende steun aan de Limburgse afscheidingsbeweging.

1.

Overzicht fractievoorzitters

fotonaam fractievoorzitteraanvang functieeinde functie
W.H. NolensW.H. Nolens1910-02-151929-09-17
J.A. LoeffJ.A. (Jan) Loeff1908-03-111909-12-21
M.J.C.M. KolkmanM.J.C.M. Kolkman1903-03-041908-02-12
Mgr. SchaepmanH.J.A.M. (Herman) Schaepman1901-09-171903-01-21
F.J.Th.H. DobbelmannF.Th.J.H. Dobbelmann1896-09-181901-09-17
Leopold HaffmansJ.H.L. (Leopold) Haffmans1893-11-291896-05-20
G.L.M.H. Ruijs van BeerenbroekG.L.M.H. (Gustave) Ruijs van Beerenbroek1892-09-271893-10-07
P.J.F. VermeulenP.J.F. Vermeulen1892-03-151892-09-27

Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.