F.Th.J.H. Dobbelmann

foto F.Th.J.H. Dobbelmann
bron: Onze Afgevaardigden

Nijmeegse zeepfabrikant, die tot de vooraanstaande katholieke Tweede Kamerleden behoorde. Leidde na de dood van Haffmans de katholieke Kamerclub. Zoals vrijwel al zijn katholieke medeleden voorstander van bescherming van de Nederlandse industrie en landbouw tegen buitenlandse concurrentie. In de Kamer hadden handel, belastingen en nijverheid dan ook zijn voornaamste belangstelling.

Bahlmanniaan ('Centrum') , Rooms-Katholieken
in de periode 1889-1901: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Franciscus Theodorus Johannes Hubertus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Nijmegen, 8 augustus 1830

overlijdensplaats en -datum
Nijmegen, 18 december 1912

3.

Partij/stroming

stroming(en)
R.K. (Rooms-Katholieken)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/6)

 • lid gemeenteraad van Nijmegen, van 7 september 1875 tot 5 september 1905
 • lid Provinciale Staten van Gelderland, van 4 juli 1877 tot 3 juli 1895 (voor het kiesdistrict Nijmegen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 9 juli 1889 tot 20 maart 1894 (voor het kiesdistrict Nijmegen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 1894 tot 17 september 1901 (voor het kiesdistrict Nijmegen)
 • voorzitter R.K.-Kamerclub, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1896 tot 17 september 1901

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

 • ondervoorzitter Kamer van Koophandel en Fabrieken te Nijmegen, omstreeks 1888
 • voorzitter Kamer van Koophandel en Fabrieken te Nijmegen, omstreeks 1901

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid diocesaan comité tot huldiging te Rome van Z.H. Leo XIII t.g.v. 25-jarig pauselijk jubilieum (voorjaar 1902)

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over accijnzen en invoerrechten, over handel en nijverheid en over militaire zaken
 • Behoorde in 1896 tot de katholieke anti-Takkianen die tegen de ontwerp-Kieswet van Van Houten stemden

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Behoorde in 1891 niet tot de ondertekenaars van een manifest van 14 conservatief-katholieke Tweede Kamerleden
 • Nam na de verkiezingen van 1891 met Michiels van Verduynen, Walter en het Eerste Kamerlid De Bruijn het initiatief voor de oprichting van een katholieke Kamerclub. Dit leidde in december 1891 tot de oprichting van een zgn. Centrumclub.

uit de privésfeer
 • Een broer van hem was priester
 • Zijn vader was gemeenteraadslid van Nijmegen

verkiezingen (3/4)
 • Werd in 1894 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen
 • Versloeg in 1897 J. de Koning (lib.)
 • Was in 1901 geen kandidaat meer

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.