Jhr.Mr. V.E.L. (Victor) de Stuers

foto Jhr.Mr. V.E.L. (Victor) de Stuers
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Katholiek Tweede Kamerlid en cultuurbeschermer. Zoon van een hoge KNIL-officier en Indisch bestuurder. Was aanvankelijk advocaat, maar is waarschijnlijk nooit in de rechtbank opgetreden. Kaartte via het Gids-artikel 'Nederland op zijn smalst' de verwaarlozing van de Nederlandse monumenten aan. Als chef van de afdeling Kunsten op Binnenlandse Zaken streed hij vanaf 1875 voor behoud en restauratie van gebouwen op het Binnenhof. Kwam in 1901 via het district Weert in de Tweede Kamer. Stelde daar, tot ongenoegen van zijn geestverwanten, de Nederlandse wandaden tijdens de Atjeh-oorlog openlijk aan de kaak. Gehandicapt door voetjicht.

Rooms-Katholieken, Algemeene Bond (RKSP)
in de periode 1901-1916: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Victor Eugène Louis (Victor)

geboorteplaats en -datum
Maastricht, 20 oktober 1843

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 21 maart 1916

2.

Partij/stroming

stroming(en)
R.K. (Rooms-Katholieken)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • advocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden te 's-Gravenhage, van 16 juli 1869 tot 1 juli 1875
 • chef afdeling Kunsten en Wetenschappen (rang: referendaris), ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1 juli 1875 tot 15 oktober 1901
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 9 december 1901 tot 16 september 1913 (voor het kiesdistrict Weert)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 februari 1914 tot 21 maart 1916 (voor het kiesdistrict Weert)

4.

Nevenfuncties (2/6)

 • lid commissie voor de vervaardiging en ruiling van reproductiën van kunstvoorwerpen, omstreeks 1890
 • ondervoorzitter Rijkscommissie tot het opmaken van een inventaris en eene beschrijving van de Nederlandse monumenten, van 1903 tot 1916

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk IX (Waterstaat) 1911 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk V (Binnenlandse Zaken) 1913 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erevoorzitter Vereeniging "Arti et Industriae" te 's-Gravenhage

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over kunsten, volksgezondheid en binnenlandse zaken. Ook militaire aangelegenheden en koloniën hadden zijn belangstelling.
 • Bekritiseerde jaarlijks bij de behandeling van de begroting van Koloniën in scherpe bewoordingen het optreden van het Nederlandse gezag in Atjeh. Kwam hierdoor in conflict met zijn geestverwanten.

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Sprak in de Tweede Kamer vanwege voetjicht waaraan hij leed vaak niet vanaf het spreekgestoelte, maar vanaf zijn eigen zitplaats
 • Werd tot het schrijven van het artikel "Holland op zijn smalst" (De Gids 1873) 'geïnspireerd' toen hij in het South Kensington Museum te Londen (nu Victoria & Albert Museum) het oxaal uit de Sint Jan van Den Bosch zag. Hij verbleef in 1872 in Londen op uitnodiging van zijn broer Alphonse, die daar regeringsattaché was. Wierp zich steeds op als pleitbezorger van kunst in het algemeen.

uit de privésfeer (3/4)
 • Zijn vader was raadslid in Maastricht en gedeputeerde van Limburg
 • Een oom van hem, F.V.H.A. ridder de Stuers, was net als zijn vader, generaal van het Oost-Indisch Leger. Hij was gehuwd met een dochter van H.M. baron de Kock.
 • In 1861 is op de begraafplaats aan de Tongerseweg in Maastricht een grafmonument opgericht voor de familie De Stuers, waarop ook een gedenkschrift voor de in 1916 overleden Victor is te vinden

anekdotes en citaten
 • Stuurde in 1914 de aan hem gezonden vrijkaart voor de spoorwegen terug, met de opmerking dat hij geen douceurtjes aannam van personen of maatschappijen welke hij geroepen kon worden te controleren.

verkiezingen
 • Versloeg in 1901 in het kiesdistrict Weert B.J. Hulshof (rk), burgemeester van Bergen op Zoom
 • Werd in 1905, 1909 en 1913 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • J.A.C. Tillema, "Victor de Stuers: Ideeën van een individualist" (1982)
 • "Victor de Stuers: Referendaris zonder vrees en blaam. Catalogus tentoonstelling KB/ARA" (1985)
 • Th.H. Lunsingh Scheurleer, "Stuers, Jhr. Victor Eugène Louis de (1843-1916)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I, 566
 • J. Bervoets, "Victor de Stuers: kunstenaar op een referendarisstoel", in: Binnenlands Bestuur Management 1992/4
 • J. Perry, "Ons fatsoen als natie: Victor de Stuers 1843-1916" (2004)
 • Onze Afgevaardigden, 1901, 1905, 1909 en 1913

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.