Tweede Kamerverkiezingen 1922

De Tweede Kamerverkiezingen van 1922 waren op 5 juli. Ze waren nodig vanwege aanneming van voorstellen tot grondwetsherziening in eerste lezing. De confessionele partijen profiteerden van de invoering van het vrouwenkiesrecht en vergrootten hun meerderheid. De SGP kwam voor het eerst in de Kamer. Na deze verkiezingen werd het kabinet-Ruijs de Beerenbrouck II gevormd.

Het waren de eerste verkiezingen met algemeen kiesrecht, want door de aanvaarding van het initiatiefvoorstel-Marchant mochten voortaan ook vrouwen meestemmen. Een wijziging van de Kieswet zorgde ervoor dat kleine partijen minder kans maakten dan in 1918. Er gold in het vervolg bij de verdeling van restzetels een drempel. Alleen partijen die 75% van de kiesdeler hebben gehaald, krijgen een zetel. De meeste eenmansfracties verdwenen uit de Tweede Kamer.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Uitslag

Partij

Zetels1922

Zetels 1918

winst/verlies

RK

32

30

+2

SDAP

20

22

-2

ARP

16

13

+3

CHU

11

7

+4

Vrijheidsbond

10

15

-5

VDB

5

5

-

CPH

2

3

-1

Plattelandersbond

2

1

+1

SGP

1

0

+1

Lib. Partij

1

0

+1

Overige

0

4

-4

2.

Kerngegevens

In onderstaande tabel zijn de kerngegevens van de verkiezingen in 1922 opgenomen.

 

Tweede Kamerverkiezingen 1922

verkiezingsdatum

5 juli 1922

aantal kiesgerechtigden

3.145.161

aantal uitgebrachte stemmen

2.929.569

aantal geldige stemmen

2.824.558

aantal ongeldige stemmen

51.796

opkomst

91,5%

aantal deelnemende partijen

48

aantal partijen dat zetel behaalde

12 (waarvan 2 gecombineerde)


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.