Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Logo Ministerie OCW

Dit ministerie draagt de zorg voor het scheppen van een wettelijk kader voor het onderwijs, voor het uitvoeren van onderwijswetten en het verstrekken van financiële middelen daarvoor. Daarnaast heeft het ministerie de zorg voor de bevordering van wetenschappelijk onderwijs en wetenschapsbeleid en voor het cultuur- en mediabeleid. 'OCW' is sinds 2012 ook verantwoordelijk voor het emancipatiebeleid en sinds 2017 voor het 'groen onderwijs'.

Eppo Bruins (NSC) is de huidige minister van OCW. Daarnaast is er een staatsecretaris, Mariëlle Paul (VVD)

De ambtelijke leiding van het ministerie is in handen van een secretaris-generaal, Loes Mulder.

Inhoudsopgave van deze pagina:


2.

Taakverdeling

De verschillende beleidsterreinen van het ministerie zijn verdeeld tussen de minister en de staatsecretaris. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verantwoordelijk voor het beroepsonderwijs, Hoger onderwijs, het wetenschapsbeleid, de onderwijsinspectie en voor het cultuur- en erfgoedbeleid, archief- media-, en bibliotheekbeleid, de onafhankelijkheid van journalistiek en het commissariaat Media.

De staatssecertaris voor Primair en Voortgezet Onderwijs is verantwoordelijk voor de vroeg- en vroegschoolse educatie, het primair-, voortgezet en speciaal en passend onderwijs, volwasseneneducatie, informeel onderwijs, lerarenbeleid, maatschappelijke diensttijd, onderwijshuisvesting en het emancipatiebeleid.

3.

Historische ontwikkeling

Tussen 1815 en 1818 en in de jaren 1824-1825 was er een minister van Onderwijs, maar verder viel dit beleidsterrein tot 1918 onder Binnenlandse Zaken. Cultuur (kunsten) viel ook onder dat ministerie. Op 25 september 1918 werd het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ingesteld. In 1947 kreeg dit ministerie ook de verantwoordelijkheid over het omroep- en persbeleid. Tot de taken behoorden tevens buitenschoolse opvang en sport.

In 1965 werd een nieuw ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk gevormd en behield 'Onderwijs en Wetenschappen' uitsluitend taken op het gebied van onderwijs, wetenschapsbeleid en wetenschappelijk onderzoek.

In 1994 werd Cultuur weer overgeheveld naar Onderwijs en Wetenschappen, waarna de naam werd aangepast naar 'Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen'. Het ministerie was toen ook weer verantwoordelijk voor het mediabeleid.

De naam van het ministerie is per 1 oktober 2003 gewijzigd naar 'Onderwijs, Cultuur en Wetenschap'.

Onder welk(e) ministerie(s) vielen huidige taken eerder

4.

Overzicht ministers sinds 1994


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.