Drs. F.Q. (Fleur) Gräper-van Koolwijk

foto Drs. F.Q. (Fleur) Gräper-van Koolwijk

Fleur Gräper (1974) is sinds 29 april 2015 gedeputeerde in de provinciale staten van Groningen. In 2013-2015 was zij voorzitter van D66. Mevrouw Gräper was daarvoor onder meer medewerker van de D66-fractie in het Europees Parlement, Statenlid (en fractievoorzitter) in Groningen, hoofd communicatie van D66, teamleider bij de communicatieafdeling van de Hanzehogeschool Groningen, algemeen secretaris van de Sociaal-Economische Raad Noord en eigenaar van een adviesbureau.

in de periode 2013-2016: partijvoorzitter

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

(Fleur)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Leiden, 23 december 1974

3.

Partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 66)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (2/10)

  • lid Gedeputeerde Staten (belast met verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening, toerisme en recreatie, sport en evenementen en internationalisering) van Groningen, vanaf 29 april 2015
  • lid Provinciale Staten van Groningen, van 28 maart 2019 tot 29 mei 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/4)
  • lid oudercommissie, Gastouderbureau Noord, van 2012 tot 29 april 2015
  • lid Raad van Toezicht Stichting Elker, Groningen, van juni 2012 tot 29 mei 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Werd niet in april maar pas in juli 1999 Statenlid, nadat was gebleken dat bij de vaststelling van de kandidatenlijst van D66 een fout was gemaakt. Zij was ten onrechte lager geplaatst dan Jan Stehouwer, die zich in juli 1999 terugtrok als Statenlid.
 

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.