Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) - 15 juni 2022

woensdag 15 juni 2022

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Besluiten bij: 26643 - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Besluiten bij: 22112 - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Besluiten bij: 36100 XIII - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021

Besluiten bij: 32440 - Aanbestedingswet 20..

Besluiten bij: 34252 - Evaluatie Aanbestedingswet 2012

Besluiten bij: 32637 - Bedrijfslevenbeleid

Besluiten bij: 35724 - Initiatiefnota over familiebedrijven

Besluiten bij: 35420 - Noodpakket banen en economie

Besluiten bij: 32813 - Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Besluiten bij: 29023 - Voorzienings- en leveringszekerheid energie

Besluiten bij: 33529 - Gaswinning

Besluiten bij: 21501-30 - Raad voor Concurrentievermogen

Besluiten bij: 36100 XIX - Jaarverslag en slotwet Nationaal Groeifonds 2021

Besluiten bij: 31793 - Internationale klimaatafspraken

Overige besluiten: