Besluitpunt "Congestie op het elektriciteitsnet in Limburg en Noord-Brabant"

commissie Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)
vergadering 2022-06-15
volgnummer 12a
 

Zaak:

 

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en RES dd. 28 september 2022.