Besluitpunt "Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021"

commissie Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)
vergadering 2022-06-15
volgnummer 4B
 

Zaak:

 

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. / Adriaansens - 8 juni 2022 / Verslag houdende een vraag en een antwoord - 36100-XIII-8

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Stukken van de minister van EZK