Besluitpunt "Verslag rapporteur Jaarverslag"

commissie Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)
vergadering 2022-06-15
volgnummer 36b
 

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering / Tweede Kamerlid, Q.M. Rajkowski / (VVD) - 14 juni 2022 / Verslag rapporteur Jaarverslag - 2022Z12096

Besluit:

De vragen uit het verslag van de rapporteur zullen aan de minister worden voorgelegd met het verzoek deze nog voor het zomerreces te beantwoorden.

BESLOTEN GEDEELTE

Geen agendapunten