Besluitpunt "Lijst van vragen en antwoorden over de onafhankelijkheid van / Russische olie, kolen en gas met behoud leveringszekerheid / (Kamerstuk 29023-302)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)
vergadering 2022-06-15
volgnummer 29
 

Zaak:

 

Besluit:

Reeds geagendeerd voor commissiedebat (Internationale)

Gasmarkt/Leveringszekerheid op 9 juni 2022.