Besluitpunt "Reactie op verzoek commissie over de laatste stand van zaken betreffende de gasmarkt en de leveringszekerheid"

commissie Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)
vergadering 2022-06-15
volgnummer 28
 

Zaak:

 

Besluit:

Reeds geagendeerd voor commissiedebat (Internationale)

Gasmarkt/Leveringszekerheid op 9 juni 2022.