Besluitpunt "Reactie op twee moties over informatievoorziening en overdracht familiebedrijven (Kamerstuk 35724-9 en 10)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)
vergadering 2022-06-15
volgnummer 8
 

Zaak:

 

Besluit:

Agenderen voor het ter zijner tijd te voeren commissiedebat Ondernemen en bedrijfsfinanciering.

Stukken van de minister voor Klimaat en Energie 9.