Besluitpunt "Voorstel van de leden Rahimi (VVD) en Romke de Jong (D66) voor een rondetafelgesprek over de Wet Markt en Overheid"

commissie Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)
vergadering 2022-06-15
volgnummer 18
 

Zaak:

 

Besluit:

Met het voorstel wordt ingestemd, met dien verstande dat voor blok 1 vijf personen/organisaties worden uitgenodigd.