Besluitpunt "Oordeel van SodM over de onderzoeken van de NAM naar de waterinjectieputten in Twente"

commissie Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)
vergadering 2022-06-15
volgnummer 24
 

Zaak:

 

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 2 juni 2022.

 

1.

Nederlandse dossiers