Besluitpunt "Evaluatie stelsel van wijziging Gids proportionaliteit"

commissie Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)
vergadering 2022-06-15
volgnummer 6
 

Zaak:

 

Besluit:

Agenderen voor het ter zijner tijd te voeren commissiedebat Aanbesteden.