Besluitpunt "Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden 14 juni 2022"

commissie Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)
vergadering 2022-06-15
volgnummer 1C
 

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, R.M. / Boucke (D66) - 14 juni 2022 / Verzoek om een brief over het verloop van de onderhandelingen over ‘Fit-for- 55’, waarin ingegaan wordt op de ruimte die Nederland nog ziet met betrekking tot de openstaande discussiepunten en waarin een indicatie wordt gemaakt in hoeverre de verwachting is dat de huidige (in afronding zijnde) raadsposities op tellen tot 55 procent CO2-reductie - 2022Z12079

Besluit:

De minister voor Klimaat en Energie wordt verzocht om voor het commissiedebat Energieraad van 22 juni een brief aan de Kamer te doen toekomen waarin ingegaan wordt op de ruimte die Nederland nog ziet met betrekking tot de openstaande discussiepunten en waarin een indicatie wordt gemaakt in hoeverre de verwachting is dat de huidige (in afronding zijnde)

raadsposities optellen tot 55 procent CO2-reductie.

Brievenlijst