Besluitpunt "Negende periodieke rapportage van de Commissie van / Aanbestedingsexperts"

commissie Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)
vergadering 2022-06-15
volgnummer 5
 

Zaak:

 

Besluit:

Agenderen voor het ter zijner tijd te voeren commissiedebat Aanbesteden.

 

1.

Nederlandse dossiers