Besluitpunt "Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Nationaal / Groeifonds 2021 (Kamerstuk 36100-XIX-1)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)
vergadering 2022-06-15
volgnummer 33
 

Zaak:

 

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Jaarverslag Ministerie EZK 2021 en Jaarverslag Nationaal Groeifonds 2021 op 16 juni 2022.