Besluitpunt "Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het / Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstuk 36100-XIII- 2)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)
vergadering 2022-06-15
volgnummer 31
 

Zaak:

 

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Jaarverslag Ministerie EZK 2021 en Jaarverslag Nationaal Groeifonds 2021 op 16 juni 2022.