Besluitpunt "Fiche: Verordening bescherming oorsprongsaanduiding ambachtelijke en industriële producten"

commissie Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)
vergadering 2022-06-15
volgnummer 16
 

Zaak:

 

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat in voorbereiding op de Raad voor

Concurrentievermogen / Interne Markt & Industrie / Onderzoek (formeel) d.d.2 en 30 september 2022.

EU

Volgcommissie(s):