Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van financiën.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

  • Rijksbegroting
  • Toezicht op financiële markten,
  • Europees en internationaal monetair beleid
  • Fiscale aangelegenheden en de belastingdienst
  • Financiële verhoudingen tussen het Rijk en de decentrale overheden
  • Exportkredietverzekeringen en –faciliteiten
  • Holland Casino en Staatsloterij
Voorzitter is M.A.J. (Menno) Knip. Ondervoorzitter is M.L.A. (Marnix) van Rij. Griffier is W.A.J.M. (Kim) van Dooren.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Apeldoorn, van SPApeldoorn, Prof.Dr. E.B. vanSP
2Backer D66Backer, Jhr. Mr. J.P.D66
3Harmen Binnema Binnema, Dr. H.A.GL
4Bruijn VVDBruijn, Prof.Dr. J.A.VVD
5Ester CUEster, Prof.Dr. P.CU
6Marion Gout-van SinderenGout-van Sinderen, Drs M.W.D66
7Hoeve, ten OSFHoeve, Drs. H. tenOSF
8Kestern, van CDAKesteren, Mr. N.J.J. vanCDA
9Knapen CDAKnapen, Dr. H.P.M.CDA
10Knip VVDKnip, Drs. M.A.J.VVD
11Köhler SPKöhler, F.SP
12Kok PVVKok, C.J.PVV
13Nagel 50PlusNagel, J.G.50PLUS
14Postema, Drs. A.PvdA
15Geert ReutenReuten, Dr. G.A.T.M.SP
16Rij, van  CDARij, Mr. M.L.A. vanCDA
17Rinnooy Kan D66Rinnooy Kan, Dr. A.H.G.D66
18P. (Peter) SchalkSchalk, P.SGP
19Sent, Prof.Dr. E.M.PvdA
20Strien, van  PVVStrien, Ir. drs. G.A. vanPVV
21Teunissen PvdDTeunissen, Drs. Ch.PvdD
22Ven, van de  VVDVen, Mr. M.P.M. van deVVD
23Roel Wever Wever, Drs. R.VVD

Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar informatie over de samenstelling van de Kamercommissie door de jaren heen? PDC, partner van het Montesquieu Instituut, kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.