Drs. F.J.M. (Ferd) Crone

foto Drs. F.J.M. (Ferd) Cronevergrootglas

PvdA'er die na een loopbaan bij de FNV Tweede Kamerlid werd. Was daar de eerste jaren milieuwoordvoerder. In de PvdA-fractie beleidsbepalend op het terrein van energie. Kende als geen ander de dossiers. Verzette zich met succes tegen privatisering van de energiesector en werd daarna geharnast voorstander van splitsing van de energiebedrijven. Op financieel gebied - hij was later eerste woordvoerder van de fractie - moest hij meer rekening houden met fractieleider Bos. Dat leidde intern wel eens tot enige spanning. Bleef bij de formatie van 2007 buiten het kabinet en vertrok enige maanden daarna uit de Haagse politiek om burgemeester van Leeuwarden te worden.PvdA
in de periode 1994-2007: lid Tweede Kamer

voornamen (roepnaam)

Ferdinandus Johannes Maria (Ferd)

personalia

geboorteplaats en -datum
Dordrecht, 19 juli 1954

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek (opgevoed)

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

hoofdfuncties en beroepen

 • onderzoeksassistent (projectleider onderzoek deeltijdarbeid) Stichting voor Economisch Onderzoek, Universiteit van Amsterdam, van 1979 tot 1981
 • economisch beleidsmedewerker macro-economisch beleid en werkgelegenheid, directie Algemene Beleidsplanning, directoraat-generaal Algemene Beleidsaangelegenheden, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 1981 tot 1984
 • beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden- en sociaal-economisch beleid, Vervoersbond FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging), van 1984 tot 1988
 • beleidsmedewerker economisch- en algemeen milieubeleid, FNV, van 1988 tot 1993
 • hoofd afdeling mondiaal milieubeleid, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 1993 tot 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 20 november 2007
 • burgemeester van Leeuwarden, van 15 november 2007 tot 1 januari 2014
 • burgemeester van Leeuwarden, vanaf 1 januari 2014 (na uitbreiding met een deel van de opgeheven gemeente Boarnsterhim; tot 30 juni 2014 formeel waarnemend)

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich aanvankelijk bezig met milieu- en energievraagstukken en was later financieel woordvoerder. Was in 1995 woordvoerder bij het debat over aanleg van de Betuwespoorlijn. Voerde in de periode 2002-2006 het woord bij de algemene financiële beschouwingen.
 • Was initiatiefnemer van het parlementaire onderzoek naar klimaatverandering en broeikaseffect
 • Interpelleerde op 9 april 2002 minister Jorritsma over goedkeuringsbesluiten voor de privatisering van energiedistributiebedrijven (28.323)
 • Diende in 2004 een initiatiefwetsvoorstel in over de toegankelijkheid en bereikbaarheid van basisbetaaldiensten (zoals banken en postagentschappen) (29.688)
 • Diende in 2006 samen met zijn fractiegenoot Martijn van Dam een initiatiefwetsvoorstel in over beperking van ongewenste stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten (30.520)
 • Diende in 2006 samen met Ineke Dezentjé Hamming (VVD) een initiatiefwetsvoorstel in over rechtsbescherming van belastingplichtigen bij controlehandelingen van de fiscus. Er komt een beroep- en bezwaarprocedure tegen informatieverzoeken van de belastinginspectie. (30.645)

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
De bekende fotograaf Werry Crone is zijn jongere broer

woonplaats
Leeuwarden

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.