Fractievoorzitter Tweede Kamer

Een fractievoorzitter is de leider van zijn fractie, een groep Kamerleden van dezelfde partij. Hij of zij voert het woord bij belangrijke debatten, zoals over de regeringsverklaring en bij de algemene beschouwingen over de rijksbegroting.

Als er van een partij niemand deelneemt aan de regering, is de fractieleider in de Tweede Kamer tevens de politiek leider van zijn partij.

Bij een kabinetsformatie onderhandelen de fractievoorzitters van de partijen die een kabinet willen vormen over het regeringsprogramma en over de verdeling van de kabinetsposten.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

De huidige fractievoorzitters

2.

Fractievoorzitters die minister werden

Sommige fractievoorzitters werden zelf lid van het kabinet dat zij mede tot stand hadden gebracht. Neem contact op met de redactie voor een overzicht.

3.

Langdurige voorzitterschappen

Wie waren in de parlementaire geschiedenis het langst fractievoorzitter in de Tweede Kamer? Een recent Kamerlid dat het lang volhield als fractievoorzitter was Jan Marijnissen. Hij was 14 jaar fractievoorzitter van de SP, net zolang als onder anderen Romme (KVP) en Jongeling (GPV).

Foto

Naam

Partij

Periode

Duur

foto Mr. P.J. (Pieter Jelles) Troelstra

Troelstra

SDAP

1887-1901/1902-1925

27 jaar

foto Jhr.Mr. A.F. de Savornin Lohman

De Savornin Lohman

VAR/CH

1896-1921

24 jaar

foto Dr. H.W. (Hendrik) Tilanus

Tilanus sr.

CHU

1939-1963

24 jaar

foto Ir. B.J. (Bas) van der Vlies

Van der Vlies

SGP

1986-2010

24 jaar


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.